×

Operator wózka widłowego

Przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

AGRAMON

AGRAMON

ul. Długosza 67
33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 443 78 77
tel. kom. 515 654 888

e-mail: biuro@agramon.pl
www.agramon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego kat. [II WJO]

 

PROGRAM KURSU:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych
 • budowa wózka
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózkami
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • wiadomości z zakresu bhp
 • budowa i eksploatacja butli gazowych, właściwości gazu propan butan
 • wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego
 • zajęcia praktyczne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • wiek: 18 lat,
 • wykształcenie min. podstawowe
 • badanie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora wózka jezdniowego podnośnikowego

 

LICZBA GODZIN: min. 59 godzin


BLOG