×

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenia kwalifikacje i zdobyć pracę na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

TARBONUS Sp. z o.o. - Oddział w Kielcach

TARBONUS Sp. z o.o. - Oddział w Kielcach

ul. Sienkiewicza 59
25-002 Kielce

tel. (41) 343 11 71
fax. (41) 344 71 63

e-mail: info.kielce@tarbonus.pl
www.tarbonus.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Kurs realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (. Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Grupa docelowa:

w kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają: 

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co najmniej podstawowe.

Cel szkolenia:

przygotowanie uczestników kursu w zakresie nabycia umiejętności teoretycznych i praktycznych do prawidłowej i bezpiecznej obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. 

Czas trwania:

22 godz., w tym 17 godz. teoretycznych, 5 godz. praktycznych.

Oferowane formy wsparcia:

uczestnicy kursów otrzymają materiały autorskie wykładowców, materiały opracowanie przez firmę TARBONUS Sp. z o.o.

Zgłoszenia:

Każda zainteresowana osoba może się zgłosić na kurs dzwoniąc bezpośrednio do Oddziału w Kielcach bądź wysyłając maila.


BLOG