×

Szkolenia na uprawnienia UDT dotyczące konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją UDT. Zdanie egzaminu oznacza wydanie uprawnień wymaganych przy konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Posiadacz takich kwalifikacji może podjąć pracę przy pracach konserwacyjnych wybranych urządzeń.

Przedsiębiorstwo HAK

Przedsiębiorstwo HAK

ul. Jerzmanowska 8f
54-519 Wrocław

tel. (71) 349 35 45
fax. (71) 349 30 76

e-mail: hak@hak.com.pl
www.hak.com.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Grupa docelowa:

Osoby zajmujące się zawodowo konserwacją urządzeń transportu bliskiego, od których wymaga się posiadania właściwych uprawnień przyznawanych przez UDT.

Metodologia:

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat obejmuje część teoretyczną, zawierającą aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia oraz zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.

Korzyści ze szkolenia:

  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT,
  • wiedza z zakresu budowy urządzeń,
  • zajęcia teoretyczne z zakresu czynności konserwacyjnych,
  • zajęcia praktyczne na urządzeniach.

BLOG