×

Szkolenia związane z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych (uprawnienia SEP) związane z konserwacją urządzeń zasilanych energią elektryczną

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją SEP. Zdanie egzaminu oznacza wydanie uprawnień wymaganych przy pracach związanych z eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych.

Przedsiębiorstwo HAK

Przedsiębiorstwo HAK

ul. Jerzmanowska 8f
54-519 Wrocław

tel. (71) 349 35 45
fax. (71) 349 30 76

e-mail: hak@hak.com.pl
www.hak.com.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Grupa docelowa:

Osoby zajmujące się zawodowo obsługą instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych, od których wymaga się posiadania właściwych uprawnień przyznawanych przez SEP.

Metodologia:

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat obejmuje część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.

Korzyści ze szkolenia:

  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami SEP,
  • wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń i zabezpieczeń,
  • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi instalacji,
  • aktualizacja informacji dotycząca zmian w zakresie nowelizacji przepisów technicznych dotyczących eksploatacji instalacji elektrycznych.

BLOG