×

Szkolenia związane z eksploatacją zawiesi (wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów związanych z eksploatacją urządzeń jako narzędzi pracy – Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE

Szkolenie zakończone otrzymaniem zaświadczenia (certyfikatu) wydanego po zakończeniu szkolenia przez firmę HAK. 

Przedsiębiorstwo HAK

Przedsiębiorstwo HAK

ul. Jerzmanowska 8f
54-519 Wrocław

tel. (71) 349 35 45
fax. (71) 349 30 76

e-mail: hak@hak.com.pl
www.hak.com.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo obsługą zawiesi i haków, odpowiedzialne za prawidłowe i bezpieczne ich użytkowanie na terenie zakładów pracy.

Korzyści ze szkolenia:

  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP,
  • wiedza z zakresu podstawowych zagrożeń i zabezpieczeń,
  • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi zawiesi,
  • zajęcia praktyczne z maszynami.

BLOG