×

Szkolenie i egzamin UDT DŹWIGI TOWAROWO-OSOBOWE / BUDOWLANE

* Uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych*

Uprawnienia do ubsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Ośrodek Szkoleniowy Kontimex

ul. Zagłoby 23/88
02-495 Warszawa

tel. (22) 668 47 43
tel. kom. 502 583 278

e-mail: kontimex@home.pl
www.kontimex.com

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

 

Kurs obsługi dźwigów towarowo – osobowych składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem przed UDT. Wydawane uprawnienia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych (wind) w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 10 lat. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesiący przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wciągników i wciągarek. 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

1. Wiadomości o dozorze technicznym2. Budowa dźwigów –widomości ogólne3. Budowa dźwigów –część mechaniczna4. Budowa dźwigów – część elektryczna5. Obowiązki i zadania dźwigowego. Awarie i wypadki.6. Zagadnienia bhp. Udzielanie pomocy przedlekarskiej7. Zajęcia praktyczne

Szkolenie obejmuje dźwigi towarowe i szpitalne. Szkolenie na dźwigi skierowane jest do wszystkich osób, które zatrudnione są w firmach transportu pionowego, gdzie wykorzystuje się różne rodzaje dźwigów: od budowlanych, przez towarowe do szpitalnych. Dzięki uczestnictwu w kursie można podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać lepsze wynagrodzenie.

ZAPISY, INFORMACJE O KOSZTACH SZKOLENIA I INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z KURSEM - TELEFON 502 583 278


BLOG