×

Szkolenie - Konserwacja - Wózki widłowe

Szkolenie - Konserwacja - Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Crane Train

Crane Train

ul. Al. Jana Pawła II 3C
80-462 Gdańsk


tel. kom. 511 773 281

e-mail: info@cranetrain.pl
www.cranetrain.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Crane Train oferuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenia przeprowadzamy na terenie Państwa firmy, co pozwala zaoszczędzić koszt delegacji pracowników.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne) oraz praktycznej, które odbywają się w terminach wcześniej uzgodnionych ze zleceniodawcą

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zakres wiadomości przekazanych w trakcie szkolenia: 

  1. znajomość przepisów prawnych w zakresie konserwacji urządzeń,
  2. budowa urządzenia,
  3. mechanizmy oraz ich budowa i działanie,
  4. wyposażenie elektryczne i hydrauliczne,
  5. znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia, 
  6. niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania,
  7. BHP podczas konserwacji urządzenia.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie konserwacji wózków widłowych.

Egzaminy przeprowadzone są w Transportowym Dozorze Technicznym. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych - 5 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie - BEZPŁATNIE.


BLOG