×

Szkolenie - Obsługa - Wózki widłowe

Szkolenie - obsługa - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. 

Crane Train

Crane Train

ul. Al. Jana Pawła II 3C
80-462 Gdańsk


tel. kom. 511 773 281

e-mail: info@cranetrain.pl
www.cranetrain.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Crane Train oferuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenia przeprowadzamy na terenie Państwa firmy, co pozwala zaoszczędzić koszt delegacji pracowników.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne) oraz praktycznej, które odbywają się w terminach wcześniej uzgodnionych ze zleceniodawcą

Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców posiadającą bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zapewniającą wysoki poziom szkolenia.

Zakres wiadomości przekazanych w trakcie szkolenia:

 1. znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń,
 2. udźwig (charakterystyka udźwigu),
 3. pojęcie stateczności urządzenia,
 4. budowa urządzenia,
 5. mechanizmy oraz ich budowa i działanie,
 6. wyposażenie elektryczne i hydrauliczne,
 7. znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia, 
 8. niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania,
 9. BHP podczas obsługi urządzenia.

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi wózków widłowych.

Egzaminy przeprowadzone są w Transportowym Dozorze Technicznym. TDT i UDT wzajemnie honorują wydane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne.

Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie - BEZPŁATNIE.


BLOG