×

Szkolenie - Obsługa - Żurawie pokładowe

Szkolenia - obsługa - żurawie pokładowe.

Crane Train

Crane Train

ul. Al. Jana Pawła II 3C
80-462 Gdańsk


tel. kom. 511 773 281

e-mail: info@cranetrain.pl
www.cranetrain.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Crane Train oferuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi żurawi pokładowych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (uczestnicy kursu otrzymują materiały dydaktyczne) oraz praktycznej, które odbywają się w terminach wcześniej uzgodnionych ze zleceniodawcą

Szkolenia teoretyczne przeprowadzamy na terenie Państwa firmy.

Szkolenie praktyczne odbywa się na żurawiu pokładowym (zarejestrowanym w TDT) eksploatowanym na jednostce cumującej w Gdyni.

Zakres wiadomości przekazanych w trakcie szkolenia:

  1. znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń,
  2. udźwig (charakterystyka udźwigu),
  3. pojęcie stateczności urządzenia,
  4. budowa urządzenia,
  5. mechanizmy oraz ich budowa i działanie,
  6. wyposażenie elektryczne i hydrauliczne,
  7. znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia, 
  8. niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania,
  9. BHP podczas obsługi urządzenia.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi żurawi pokładowych.

Egzaminy przeprowadzone są w Transportowym Dozorze Technicznym. Pozytywnie złożony egzamin kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.


BLOG