×

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SPAWACZY SZKOLENIA SPAWALNICZE

Oferujemy kompleksowe kursy na których poznasz wszystkie zasady i techniki z zakresu spawania (w tym lutowania i przecinania).

Ośrodek Szkoleniowy Kontimex

ul. Zagłoby 23/88
02-495 Warszawa

tel. (22) 668 47 43
tel. kom. 502 583 278

e-mail: kontimex@home.pl
www.kontimex.com

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

 

Odnowienie uprawnień

 

Każde uprawnienie spawalnicze ważne jest 2 lub 3 lata od dnia zdania egzaminu zgodnie z normą  ISO 9606-2. Po upływie ważności należy je zweryfikować w celu dalszego korzystania z kwalifikacji. Weryfikacja uprawnień spawalniczych obejmuje egzamin (8 godz.) oraz przedłuża ważność uprawnienia na kolejne 3 lata. Na egzamin należy przynieść ze sobą oryginał Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w odnawianej metodzie spawania oraz oryginał Książki Spawacza.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

 

  • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa
  • Ukończone 18 lat
  • Posiadanie zdolności do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim.
  • Na zajęcia należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

Rodzaj uzyskanych uprawnień:===================

Wszystkie uprawnienia z zakresu spawania podlegają weryfikacji co dwa lata.Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu weryfikacyjnego kursant otrzymuje certyfikat-świadectwo spawacza Instytutu Spawalnictwa oraz stosowny wpis do Książeczki Spawacza dokonany przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH - z zakresu:I. SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO elektrodami otulonymi (system modułowy):MODUŁ I - Blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (IS-P/T-FW 1-111)MODUŁ II - Blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (IS-P-BW-1-111)MODUŁ III - Rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (IS-T-BW-1-111)II. SPAWANIA w osłonie gazów aktywnych - Metoda MAG (system modułowy):MODUŁ I - Blach i rur spoinami pachwinowymi mwtodą MAG (IS-P/T-FW 1-135)MODUŁ II - Blach spoinami czołowymi metodą MAG (IS-P-BW-1-135)MODUŁ III - Rur spoinami czołowymi metodą MAG (IS-T-BW-1-135)III. SPAWANIA GAZOWE (system modułowy):MODUŁ I - Gazowe spawanie blach /IS-P-BW 1-311/MODUŁ II - Gazowe spawanie rur /IS-T-BW-1-311/

 

 

 

 


BLOG