×

Czy kotwy fundamentowe do żurawia muszą być oryginalne?

Mam ofertę kotew fundamentowych do mojego żurawia, które kosztują połowę tego, co żąda dostawca oryginalnych kotew. Proszę o wyjaśnienie czy kotwy fundamentowe muszą być oryginalne?

Odpowiada Jacek M. Krupiński - eskpert w segmencie żurawie wieżowe


 

Kotwienie żurawia wieżowegofot.1 Kotwienie żurawia wieżowego
źródło: CT Żuraw S.A.

Można odpowiedzieć jednym słowem: tak. Kotwy fundamentowe muszą być oryginalne. Kotwy fundamentowe, jako element konstrukcji żurawia wieżowego są też elementem ujętym w świadectwie zgodności z Dyrektywą Maszynową. Zastosowanie innego elementu niż ten, który jest wymieniony przez producenta w konsekwencji unieważnia świadectwo zgodności z Dyrektywą Maszynową. Jest to wspólne stanowisko producentów żurawi wieżowych, opublikowane w maju 2011 roku przez CECE – Committee for the European Construction Equipment. Jest to jednoznaczne stanowisko i nie daje ono pola do interpretacji.

Czy i w jaki sposób można jednak zastosować inne kotwy fundamentowe niż oryginalne, o tym można dyskutować.

Pierwszym możliwym rozwiązaniem jest wystawienie własnego świadectwa zgodności z Dyrektywą Maszynową. Jest to zgodne z prawem i żuraw z takim świadectwem spełnia wymogi dopuszczenia do eksploatacji, a jego wycofanie z eksploatacji można osiągnąć tylko przez zaskarżenie zgodności tego świadectwa z Dyrektywą Maszynową. Zaskarżenie zgodności pociąga za sobą długotrwały proces sądowy i na pewno żuraw prędzej zmieni budowę zanim się skończy proces i zostanie wydany zakaz eksploatacji. Użytkownik żurawia ma jednak jeden bardzo ważny punkt do rozpatrzenia - konsekwencje prawne w przypadku poważnego wypadku na budowie. Tak jak producent, posiadający wszystkie informacje techniczne, może zgodnie z stanem techniki wystawić świadectwo, eksploatujący ten żuraw może się tylko oprzeć na własnych założeniach i ewentualnie na oświadczeniu tego, kto te kotwy podrabiał. Jeśli nic się nie stanie jest dobrze. Jeśli jednak dojdzie do wypadku, głównym argumentem poszkodowanych będzie zastosowanie nieoryginalnych kotew. Decyzje sądu w takiej sprawie będą z dużym prawdopodobieństwem dla firmy eksploatującej żuraw niekorzystne.

Inną, moim zdaniem dużo prostszą metodą, jest przypisanie kotew do budowy. To znaczy, że kotwa nie jest traktowana jako element żurawia lecz jako element budynku. Jest to rozwiązanie stosowane wielokrotnie, zwłaszcza w budynkach o konstrukcji stalowej. Wieżę żurawia przykręca się do konstrukcji, do elementów obliczonych przez statyka budowlanego na podstawie wielkości obciążeń podawanych przez producenta żurawia. Kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo tego rozwiązania.

Z mojej strony zalecam jednak stosowanie oryginalnych elementów. Producenci żurawi, dysponujący odpowiednim doświadczeniem, zapewniają wysoką jakość i niezawodność tych elementów.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG