×

Czy podczas przeglądu specjalnego trzeba wykonać badania nieniszczące spoin?

Zobacz galerię zdjęć

Czy przy przeglądzie specjalnym konieczne jest wykonanie nieniszczących badań spawów, a jeżeli tak to jaka jest podstawa prawna?

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


 

To nie jest pierwsze pytanie na ten temat dlatego postaram się wyjaśnić ten problem. Do redakcji docierają sygnały od naszych czytelników, że niektóre firmy oferujące wykonywanie przeglądu specjalnego z góry zakładają konieczność wykonania badań nieniszczących połączeń spawanych, naciągając tym samym klienta na zbędne koszty.

Odpowiadając na pytanie naszego czytelnika informuję, że brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, aby stwierdzić, że w trakcie wykonywania przeglądu specjalnego muszą być wykonywane badania nieniszczące spawów.

Przegląd specjalny musi obejmować swoim zakresem wszystkie elementy, które mają wpływ na bezpieczną eksploatację urządzenia, a w szczególności konstrukcję nośną.

To do osoby kompetentnej wykonującej przegląd należy decyzja jakie metody należy zastosować do oceny stanu technicznego połączeń spawanych.

Na pewno pierwszą metodą jaka powinna być zastosowana to jest kontrola wizualna spoin (powinna być uwzględniona w zakresie oferty i w jej cenie). Szczególną uwagę należy zwrócić na węzły spawane w miejscach o największym wytężeniu. Jeżeli nie występują pęknięcia spoin w tych węzłach wykonywanie badań nieniszczących jest bezcelowe. Z kolei gdy występują pęknięcia zmęczeniowe, których wygląd jest charakterystyczny, może mieć sens badanie penetracyjne, które doprecyzuje rozległość pęknięć i pomoże podjąć decyzję. Ale można to ocenić dopiero po kontroli wizualnej.

Jeżeli osoba kompetentna wykonująca przegląd konstrukcji nośnej nie ma zbyt dużego doświadczenia w zakresie oceny połączeń spawanych, powinna skorzystać z pomocy eksperta spawalnika, gdyż zastosowanie badań nieniszczących, np. do oceny elementów wieży lub połączenia węzła spawanego dźwigar-czołownica oprócz drastycznego wzrostu kosztów nie pomoże w podjęciu decyzji co do stanu technicznego konstrukcji nośnej.

Dlatego polecam uważne analizowanie zarówno ceny, jak i zakresu oferty na wykonanie przeglądu specjalnego.

Polecane firmy wykonujące przeglądy specjalne

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG