×

Czy pracodawca ma prawo nie wydać uprawnień?

Zobacz galerię zdjęć

Czy pracodawca ma prawo nie wydać uprawnień na wózki jezdniowe, jeśli nie podpisałem zwrotu kosztów. Czy mogę się ubiegać o duplikat uprawnień w UDT? 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs 


Z pytania czytelnika nie wynika czy były to uprawnienia imienne wydane przez pracodawcę, czy uprawnienia UDT potwierdzone zdanym egzaminem w jednostce dozoru technicznego. 

Jeżeli były to uprawnienia imienne wydane przez pracodawcę, to są one ważne tylko na terenie danego zakładu pracy który je wystawił. Pracodawca ma prawo nie wydać uprawnień, jeżeli rozwiązał Pan umowę o pracę. Nawet jeżeli pracodawca wyda Panu uprawnienia imienne to są one ważne tylko w jego zakładzie pracy.

Jeżeli zmieni Pan pracę musi Pan przystąpić do egzaminu UDT, żeby otrzymać uprawnienia dozoru technicznego. Jeżeli nadal pracuje Pan u tego samego pracodawcy to proszę mieć na uwadze, że będzie Pan musiał w najbliższych latach przystąpić do egzaminu UDT, bo uprawnienia imienne tracą ważność w terminach zależnych od daty ich wystawienia.

Więcej na ten temat w poradzie pt. Uprawnienia imienne do obsługi wózków wydane przez zakład pracy

 

W drugim przypadku, jeżeli zdawał Pan egzamin w jednostce dozoru technicznego, to może Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu uprawnień jeżeli oryginał uprawnień z jakichś powodów zatrzymał Panu pracodawca. Duplikat może Pan uzyskać składając wniosek online. 

Więcej szczegółów w poradzie pt. Duplikat uprawnień - załatw on-line

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG