×

Dokumenty potrzebne do rejestracji żurawia sprowadzonego z zagranicy

Zobacz galerię zdjęć

Zakupiłem żuraw sprowadzony z Włoch. Które dokumenty trzeba przetłumaczyć do jego rejestracji w UDT.

Odpowiada Stanisław Świderski — ekspert ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Pierwszy krok po zakupie używanego żurawia – przegląd specjalny

Musi Pan być świadomy tego, że pierwszą czynnością po zakupie używanego żurawia jest znalezienie firmy, która podejmie się wykonania przeglądu specjalnego. Przegląd taki będzie zakończony protokołem przeglądu. Protokół powinien wskazać jakie naprawy lub czynności konserwacyjne muszą być wykonane i jakie części, lub podzespoły wymienione. Wszystkie te czynności powinna wykonać firma lub osoba kompetentna.

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji żurawia

Dopiero po wykonaniu wszystkich zaleceń z zawartych w protokole przeglądu specjalnego będzie Pan mógł wystąpić do UDT o rejestrację żurawia. Będą do tego potrzebne następujące dokumenty:

  • wspomniany protokół przeglądu specjalnego,
  • dokumenty potwierdzające wykonanie zaleceń z przeglądu,
  • przetłumaczona na język polski instrukcji obsługi,
  • certyfikaty (mogą być w języku oryginalnym).

 

O czym należy pamiętać sprowadzając używany żuraw zza granicy?

Często powodem, dla którego firmy decydują się sprowadzić żuraw zza granicy, jest okazja związana z atrakcyjną ceną. Urządzenia te najczęściej charakteryzują się nieznanym wiekiem i stanem technicznym.

W trakcie przeglądu specjalnego często okazuje się, że stan techniczny starych żurawi jest tak zły, że naprawa staje się nieopłacalna. Za atrakcyjną ceną kryją się koszty modernizacji, które mogą przewyższyć koszt samego zakupu. Dlatego zalecam dokładne rozważenie tych kwestii przed zakupem używanego urządzenia.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG