×

Dopuszczalny stopień zużycia belki nośnej suwnicy

Zobacz galerię zdjęć

Zajmuję się konserwacją wciągników i suwnic. Gdzie znajdę dopuszczalny stopień zużycia belki nośnej suwnicy lub toru jezdnego wciągnika od kół jezdnych?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


 

Rozumiem, że interesuje Pana dopuszczalne zużycie dolnej półki toru jezdnego po którym jeździ wciągnik lub pasa dźwigara suwnicy jednodźwigarowej.

W tym aspekcie musimy uwzględnić dwa problemy:

  1. Zużycie lokalne półki w krańcowych położeniach wciągnika spowodowane obracaniem się w miejscu koła napędowego, jeżeli brak jest wyłącznika krańcowego mechanizmu jazdy wciągnika. Wielkość  tego wgłębienia nie powinna przekraczać pochylenia 2 promili, gdyż w przeciwnym razie wciągnik będzie „wyskakiwał” z zagłębienia. Takie ubytki należy uzupełnić metodą napawania i oszlifować do płaskiej równej powierzchni.

  2. Zużycie powierzchni górnej dolnego pasa dźwigara lub toru jezdnego wciągnika powinno być określone jako dopuszczalne zużycie pasa dźwigara przez producenta suwnicy, a dla toru jezdnego wciągnika przez projektanta toru jezdnego.

  3. Nowe rozwiązania torów jezdnych projektowane są w oparciu o normę PN–EN 1993-6: 2007, która w pkt. 5.6.2. akapit 2 określa : "Dla szyny jezdnej ułożonej na belce określa się maksymalne dopuszczalne zużycie – jako 25% minimalnej wysokości główki szyny Tr."
    Po osiągnięciu granicznego dopuszczalnego zużycia należy wymienić szynę na nową. Jeżeli szyna została prawidłowo dobrana to takie zużycie może wystąpić dopiero po osiągnięciu projektowanego okresu eksploatacji.

  4. Wg starych przepisów dopuszczalne zużycie półki toru jezdnego wciągnika (był to z reguły profil dwuteowy) to ok. 20% grubości, co w przypadku półki t =10mm dawało minimalna dopuszczalną grubość t=8mm.
    Przy takim zużyciu należało wymienić belkę toru jezdnego na nową.

Jeżeli nie znajdzie Pan tych danych w DTR producenta suwnicy to proszę się do niego zwrócić, bo określenie maksymalnego dopuszczalnego zużycia toru jezdnego wciągnika suwnicy jest jego obowiązkiem. Niejednokrotnie producenci nie podają konkretnych danych odsyłając do szczegółowych przepisów lub norm. Jednak każdy producent ma prawo określić te warunki stosownie do projektowanej trwałości eksploatacyjnej urządzenia 10, 15, 25, 30 lat.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG