×

Duplikat uprawnień - załatw on-line

Zobacz galerię zdjęć

Zgubiłem pozwolenie do obsługi żurawia wieżowego. Pozwolenie jest mi potrzebne do pracy. Czy mogę taki wniosek złożyć on-line? Jeśli tak – to gdzie?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


 

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego najłatwiej złożyć za pośrednictwem portalu eUDT.

Proszę zalogować się na konto w portalu e-UDT (jeśli nie posiada Pan konta, należy się najpierw zarejestrować), i postępować wg poniższych wskazówek.

W menu z lewej strony wybrać kolejno:

1. Obsługa spraw.
2. Wnioski.
3. Sprawdzenie kwalifikacji osób.
4. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia.

Uwaga: wypełniając wniosek należy:

  • wybrać biuro UDT, najbliższe Pana miejsca zamieszkania,
  • podać nr zaświadczenia,
  • kategorię,
  • przyczynę konieczności wydania duplikatu,
  • podać adres, na który ma być wysłany duplikat lub zaznaczyć odbiór osobisty w biurze oddziału.
  • dokonać opłaty za duplikat  w wysokosci 65 zł na konto odpowiedniego oddziału

5. Po wypełnieniu proszę wybrać opcję Podpisz i wyślij.

Do podpisania wniosku należy wykorzystać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
Profil zaufany, może Pan założyć za pomocą internetowego konta bankowego w swoim banku.

Duplikat uprawnień powinien Pan otrzymać nie później niż w ciągu 30 dni, jednak na podstawie dotychczasowych informacji mogę potwierdzić, że klienci otrzymują duplikaty bardzo szybko.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG