×

Honorowanie uprawnień na żuraw za granicą

Czy z polskimi uprawnieniami na żurawia można pracować w Austrii?

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


W większości krajów europejskich, a konkretnie w Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (tam gdzie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE) kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych krajach z tej grupy są wzajemnie uznawane.

Proszę jednak pamiętać, że uznawanie kwalifikacji w poszczególnych krajach może się różnić, z uwagi na obowiązujące przepisy krajowe.

Aby ubiegać się o certyfikowanie polskich uprawnień za granicą musi Pan posiadać legitymację UDT. Proszę również wystąpić do UDT z wnioskiem o wydanie posiadanych uprawnień w języku angielskim.

Więcej informacji znajdzie Pan w opublikowanym w naszym portalu opracowaniu pt.: Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego w Polsce i Unii Europejskiej, w punkcie Certyfikacja uprawnień UDT w innych krajach UE.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG