×

Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

Zobacz galerię zdjęć

Słyszałem, że dużo się zmieniło w zakresie zdobywania uprawnień na wózki widłowe. Kiedyś pracowałem jako operator, ale byłem szkolony tylko w firmie i mam imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę.

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs

 


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 9 stycznia 2018 roku unieważniło rozporządzenie, na podstawie którego wydawano imienne zezwolenia na wózki widłowe i określiło termin ważności posiadanych imiennych zezwoleń.

Imienne zezwolenia należy wymienić na uprawnienia UDT w określonym terminie, który uzależniony jest od daty otrzymania zezwolenia:

1) wydane do dnia 31. 12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31. 12. 2019
2) wydane do dnia 31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12. 2020
3) wydane od dnia 01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12. 2021

Wg rozporządzenia ostatnie imienne zezwolenia stracą ważność 31 grudnia 2021 roku.

Uwaga! Wymiana zezwoleń polega na poddaniu się egzaminowi przed komisją egzaminacyjną UDT i zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Jeżeli przeszedł Pan szkolenie w zakładzie pracy z obsługi wózków widłowych, to może się okazać że posiadana przez Pana wiedza jest nieaktualna lub zbyt wąska i wymaga uzupełnienia. Egzamin UDT wiąże się ze sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zakres wiedzy teoretycznej wymagany od kandydata na operatora wózka widłowego na egzaminie państwowym obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów, budowy urządzenia, stateczności wózka, wyznaczania  bezpiecznego udźwigu, bezpieczeństwa eksploatacji, itd.

Najefektywniej będzie skorzystać z kursu w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym, który posiada wykwalifikowaną kadrę, sprzęt niezbędny do praktycznej nauki oraz uzgodniony program szkoleniowy z UDT. Po odbyciu kursu, niektóre ośrodki organizują egzaminy teoretyczne i praktyczne przed komisja UDT na terenie własnego ośrodka. Listę firm, które organizują kursy szkoleniowe na operatorów wózków widłowych znajdzie Pan w katalogu szkoleń portalu dzwignice.info.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG