×

Które wózki widłowe mogę obsługiwać z uprawnieniami I WJO?

Zobacz galerię zdjęć

Mam uprawnienia I WJO. Czy to pozwala mi na obsługę wózków, które obejmują uprawnienia II WJO?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Dotychczasowe uprawnienia UDT

Uprawnienia kategorii wyższej (w tym przypadku I) obejmują swym zakresem wszystkie urządzenia wymienione w kategorii niższej tj. II i III. Tak więc posiadając uprawnienia I WJO może Pan obsługiwać wszystkie rodzaje wózków, zarówno objętych kategorią II WJO jak i III WJO. Tak jest w dotychczas obowiązujących kategoriach uprawnień.

 

Nowe uprawnienia

W nowych przepisach, w oparciu o które będą wymieniane stare uprawnienia na nowe nie ma już dotychczasowych kategorii, a zakres uprawnień określony jest opisowo np.:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia).

Zapis ten wskazuje zatem, że jest to najwyższa kategoria uprawnień. Analogicznie jest z uprawnieniami na wciągniki i wciągarki, suwnice, żurawie, dźwigi itd.

UWAGA! Należy uważnie analizować załącznik nr 3 (tabela 1) do rozporządznie MPiT z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG