×

Manipulatory - uprawnienia do obsługi i forma dozoru

Zobacz galerię zdjęć

Prowadzę firmę, której działalność podlega wielkim wahaniom sezonowym i mam bardzo dużą rotację pracowników, gdyż w czasie przerw dotychczasowi pracownicy z reguły znajdują już inne zatrudnienie. Nowi zwykle nie posiadają uprawnień UDT do obsługi, a ci co mieli, już nie wracają. W trakcie prowadzonej akcji ofertowej na wyposażenie stanowisk o udźwigu 315 kg szukałem urządzeń na które nie byłyby konieczne uprawnienia UDT. Zgłosiły się do mnie 2 firmy oferujące żurawie słupowe z napędem ręcznym, wyposażone w manipulatory, elektroniczne lub manipulatory pneumatyczne twierdząc, że do ich obsługi nie są potrzebne uprawnienia UDT. Dostawcy uzasadniali, że działanie takich manipulatorów sprowadza się właściwie do tego, że po zainicjowaniu ruchu podnoszenia/opuszczania przez operatora, następuje wstępne zrównoważenie ciężaru podnoszonego ładunku przez elektroniczny (lub pneumatyczny) układ manipulatora. Sam ruch podnoszenia/opuszczania ładunku, realizowany jest ręcznie czyli poprzez pracę mięśni operatora. Według nich żurawie opisywane powyżej klasyfikowane są jako żurawie z napędem ręcznym lub wciągniki/wciągarki z napędem ręcznym, do obsługi których nie są wymagane uprawnienia, zaś same urządzenia objęte są formą dozoru uproszczonego. 

Zanim zdecyduję się na zakup żurawia ręcznego lub małej suwnicy ręcznej z manipulatorem elektronicznym lub pneumatycznym proszę o potwierdzenie wymagań dotyczących uprawnień koniecznych do obsługi oraz formy dozoru. 

 

Odpowiada Paweł Rajewski - ekspert UDT w zakresie urządzeń transportu bliskiego


Odnosząc się do pytania informuję, że:

1. zgodnie z przepisami o dozorze technicznym dla:

2. dla UTB, dla których przewidziana jest forma dozoru uproszczonego nie przeprowadza się badań technicznych i nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację.

3. nie jest wymagane posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez UDT do obsługi suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów.

4. wymagane jest natomiast posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez UDT do konserwacji wszystkich urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

 

Od redakcji:

Osoby zainteresowane zakupem manipulatorów przemysłowych, które mają elektroniczny /elektryczny /pneumatyczny/ hydrauliczny sposób równoważnia ładunku (sam ładunek może być zawieszony na ramieniu lub lince) powinny zażądać od dostawcy wiążącego stanowiska UDT co do oferowanego typu urządzenia. W przeciwnym razie kupujący sam może wystąpić do UDT o wydanie opinii dotyczącej kwalifikacji urządzenia w oparciu o załączoną dokumentację.

 

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG