×

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy na konserwację windy?

Zobacz galerię zdjęć

 

Odpowiada mgr inż. Rafał Roksela, Winda - Warszawa Sp. z o.o.


 

Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, czyli okresowa ocena stanu technicznego oraz wymiana zużytych części, mają na celu zapewnienie pełnej sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, m.in. przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz wytycznymi producenta.

Zanim zdecydujemy się na współpracę z firmą, której zamierzamy powierzyć opiekę konserwacyjną nad naszymi windami warto zwrócić uwagę na klika zagadnień.


Umowa na konserwację

Warunki umowy, którą zamierzamy podpisać są zwykle dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, ale należy poddać ją dogłębnej analizie, aby uniknąć późniejszego niezadowolenia czy nieporozumień. Szczególną uwagę należy zwrócić na kary umowne np. za zerwanie umowy terminowej, nieuzasadnione wezwania serwisu, przygotowania do corocznych przeglądów czy koszty pomiarów elektrycznych. Warto dobrze się zastanowić przed podpisaniem umowy terminowej lub obarczonej dodatkowymi opłatami.

 

Koszt stały konserwacji

Koszt stały miesięcznej obsługi serwisowej zależy od kilku ważnych czynników. Decydujący wpływ na cenę usług ma rodzaj oraz zakres wykonywanych prac remontowych. Podczas, gdy koszt miesięcznej konserwacji może być porównywalny wśród ofert Wykonawców, to zakres świadczonych usług może znacznie się różnić.

Najczęściej w praktyce umowa może mieć zakres:

  • Częściowy, gdzie nieuzasadnione przyjazdy na wezwania są dodatkowo płatne, a koszty konserwacji nie uwzględniają wymienianych materiałów eksploatacyjnych.
  • Pełny, który w ramach miesięcznego abonamentu obejmuje wszystkie rodzaje prac konserwacyjnych (w tym również usługi pogotowania dźwigowego w przypadku uwięzienia pasażerów w windzie, wymianę żarówek i świetlówek w kabinie, regulację zamków bezpieczeństwa, wymianę klocków hamulcowych itp.) za wyjątkiem napraw dodatkowych, wynikających z eksploatacji bądź dewastacji urządzenia.
  • Prewencyjny, czyli zakres pełny włącznie z występującymi naprawami dodatkowymi (bez dewastacji).

 

Czas reakcji serwisu

Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na wysokość stawki miesięcznej obsługi serwisowej jest szybki czas reakcji na zgłoszenie awarii lub zatrzymania windy wraz z pasażerami.

 

Koszty dodatkowe

Dodatkowe koszty mogą być pobierane za materiały eksploatacyjne (np. wkładki suwaków, oleje i smary, żarówki, akumulatory, okładziny hamulców itp.) lub naprawy pogwarancyjne i dewastacyjne (np. koszt płyty sterowej/sterownika, falownika, przycisków, napędów drzwiowych, lin/pasów nośnych). Warto zatem, jeszcze przed podpisaniem umowy, poprosić Wykonawcę o wykaz dostarczanych w cenie usługi części eksploatacyjnych lub ich średnioroczny koszt oraz ofertę cenową najczęściej występujących napraw.

 

Zaplecze techniczne

W przypadku awarii dźwigu lub zatrzymania kabiny między piętrami największe znaczenie ma szybki czas reakcji, na co wpływ będzie miała bliskość lokalizacji jednostki konserwacyjnej. Dobrze wyposażony magazyn i warsztat remontowy, a także samochód wyposażony w odpowiednie narzędzia i podstawowe części zamienne są gwarantem należytego wykonania naprawy i szybkiego usunięcia zagrożenia.

 

Pogotowie dźwigowe

Dodatkowym atutem Oferenta będzie usługa całodobowego pogotowia dźwigowego oraz odrębny dział kontroli jakości, który sprawuje niezależny nadzór nad pracownikami działu konserwacji.

 

Ogólne informacje o usługodawcy

Przed podpisaniem umowy serwisowej cenne będzie zdobycie kilku informacji o firmie świadczącej usługi konserwacyjne, a w szczególności: wielkość zatrudnienia oraz ilość obsługiwanych urządzeń. Praktyka pokazuje, że najwydajniej pracują firmy, gdzie na każdych dwóch konserwatorów przypada nie więcej niż 100 urządzeń. Warto zainteresować się eksploatowanym przez firmę sprzętem, jak samochody serwisowe czy system nadzoru i ewidencji dźwigów (umożliwiający weryfikację stanu technicznego online oraz rejestrowanie zgłoszeń w czasie rzeczywistym).

 

Referencje

Najlepszą formą referencji będzie zasięgnięcie opinii o satysfakcji z wykonywanych usług u 2 lub 3 klientów, którzy są odbiorcami usług świadczonych przez naszego oferenta.


Zobacz również: www.winda.com.pl

 

 

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG