×

Odpowiedzialność za stan torowiska żurawia portowego

Zobacz galerię zdjęć

Jestem operatorem dźwigu nabrzeżowego który porusza się po szynach i z racji tego, że to ja jeżdżę dźwigiem po torowisku mój przełożony nakazuje mi czyszczenie tego torowiska z błota, piachu szlaki i innych tam. W opisie stanowiskowym nie mam zawartego takiego punktu, a z tego co wiem i (między innym z przeczytanego u was artykułu) to konserwator jest odpowiedzialny za stan techniczny szyn. Proszę o odpowiedź na to pytanie bo bardzo mnie to nurtuje.

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Uściślijmy! Przyjmuję, że chodzi o żuraw portalowy na podwoziu szynowym pracujący na nabrzeżu portowym poruszający się po torowisku szynowym, zasilany z kanału trolejowego lub z bębna kablowego.

  1. Faktycznie konserwator jest odpowiedzialny za stan techniczny torowiska, które powinno być kontrolowane przez niego podczas konserwacji, w tym sprawność działania zgarniaczy szynowych, odboje na torze, wyłączniki krańcowe jazdy itd. Co najmniej raz na 2 lata jego stan techniczny powinien być potwierdzony operatem geodezyjnym na zgodność z normami lub wytycznymi producenta żurawia w zakresie różnicy poziomu główki szyny jezdnej, prostoliniowości i rozpiętości szyn jezdnych. Przy okazji spraw związanych z podtorzem, sprawdzeniu podlega też kanał trolejowy, z którego jest zasilany żuraw oraz stan zużycia odbieraków prądowych i trolei zasilających lub bęben kablowy i stan kabla.
  2. Odrębną sprawą jest obsługa codzienna żurawia oraz torowiska, po którym on się porusza. Obsługa codzienna żurawia przed rozpoczęciem pracy jest obowiązkiem operatora. Przed rozpoczęciem pracy operator żurawia (zanim wejdzie na żuraw) powinien sprawdzić czy na torze jezdnym w całym jego zakresie pracy, nie znajdują się elementy, które po najechaniu mogłyby go uszkodzić lub spowodować inne zagrożenie dla otoczenia, takie jak złom, kruszywo, piasek, śruta itp. Jeżeli są - powinny one zostać usunięte przed wejściem na żuraw i rozpoczęciem pracy. Należy zwrócić uwagę czy tego typu elementy nie znajdują się na klapach kanału trolejowego, gdyż grozi to wpadnięciem do kanału i spowodowaniem zwarcia lub uszkodzenia ramienia zbiorczego. Bardzo duże zapylenie śrutą, miałem węglowym lub innymi materiałami sypkimi jest często przyczyną kleszczenia się pokryw kanału i uszkodzeń w zespole odbieraka prądowego.
  3. Pracując żurawiem portowym wyposażonym w chwytak do złomu lub chwytak 2-łupinowy do materiałów sypkich (jak: węgiel, śruta, żwir itd.) od umiejętności i sprawności operatora zależy czy przenoszone materiały będą sypały się na torowisko i w jakiej ilości. Dlatego z reguły w przerwach pomiędzy przeładunkami pracodawca oczekuje od operatora uprzątnięcia pola jego pracy ze zgubionego złomu lub usypanego na torowisko materiału. Motywuje go to do rozważnej manipulacji ładunkiem, żeby nie zanieczyszczać podtorza. Konkretne rozwiązanie problemu - kto ma czyścić torowisko - leży w gestii pracodawcy.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG