×

Okres ważności uprawnień na wózki widłowe

Zobacz galerię zdjęć

Posiadam zaświadczenie o ukończeniu kursu na wózki widłowe, wydane przez ZDZ w Katowicach. Czy to zaświadczenie wystarczy do podjęcia pracy jako operator? Czy muszę zdawać egzamin państwowy w UDT na te wózki? Szkolenie odbyło się w 2001 roku.

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


U W A G A !

Samo zaświadczenie, często nazywane certyfikatem lub świadectwem o ukończeniu kursu nie stanowi uprawnień do obsługi wózków. W oparciu o powyższy dokument pracodawca mógł wystawić Panu imienne zezwolenie (potocznie nazywane zaświadczeniem wewnątrzzakładowym), które uprawniało do obsługi wózków wyłącznie na terenie danego zakładu (zgodnie z ich zakresem). Pracodawcy posiadali tego rodzaju możliwość tylko do 09.08.2018 r. Jeżeli posiada Pan tego rodzaju imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę przed tą datą to może Pan normalnie dzięki nim pracować przy obsłudze wózków jezdniowych na terenie zakładu pracodawcy, który je wydał. Proszę jednak mieć na uwadze fakt, że imienne zezwolenia wydane przez pracodawcę tracą ważność w podanych niżej terminach oraz w przypadku zmiany pracodawcy.

 

Ważność imiennych zezwoleń wydanych przez pracodawców do obsługi wózków jezdniowych

Imienne zezwolenia:

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2023 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2026 r.;
3) wystawione w okresie po 1 stycznia 2015 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2027 r.

Osoby, które będą obsługiwały wózki jezdniowe podnośnikowe po ww. datach będą musiały posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków wydane przez jednostki dozoru technicznego (np. UDT).

 

Przedłużenie uprawnień UDT

Posiadacze „starych”, niegdyś bezterminowych zaświadczeń wydanych np. przez UDT (nie mylić z imiennymi zezwoleniami, o których mowa powyżej), będą musieli przedłużać ich ważność. W tym celu będzie konieczne złożenie odpowiedniego wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego wraz z oświadczeniem, że w okresie ostatnich 5 lat (2019-2024) przynajmniej przez 3 lata wykonywana była praca wymagająca posiadania takiego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Należy również zaznaczyć, że imienne zezwolenia wystawione przez pracodawcę, czy też certyfikat o ukończeniu kursu nie podlegają przedłużeniu wykonywanemu przez jednostki dozoru technicznego (np. UDT).

Więcej informacji znajdzie Pan w naszej publikacji pt. Szkolenia operatorów wózków widłowych od teraz tylko z UDT?

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG