×

Osprzęt suwnicy: ładunek czy osprzęt do podnoszenia?

W naszym zakładzie stosujemy zbiorniki stalowe do transportu materiałów sypkich przy pomocy suwnic. Zbiorniki te posiadają ucho, za pomocą którego są podwieszane do suwnicy, a tym samym to ucho, po zluzowaniu zblocza suwnicy, powoduje otwarcie zamknięcia dzwonowego i opróżnienie zbiornika. Jakim przepisom muszą podlegać w/w zbiorniki? Czy należy je traktować jako ładunek, czy urządzenie do podnoszenia? Czy muszą posiadać tabliczkę znamionową i dokumenty?

Odpowiada Paweł Rajewski - ekspert UDT w zakresie urządzeń transportu bliskiego


W rozumieniu postanowień dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (art. 2 lit. d) tego rodzaju wyposażenie uważane jest za osprzęt do podnoszenia, o ile nie jest zamontowane na stałe do maszyny do podnoszenia, w tym przypadku suwnicy. Innymi słowy dana maszyna do podnoszenia może być wykorzystywana do podnoszenia ładunków bez takiego wyposażenia lub innego rodzaju osprzętu do podnoszenia.

Osprzęt do podnoszenia jest przedmiotem postanowień dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Do celów postanowień dyrektywy maszynowej osprzęt do podnoszenia objęty jest terminem maszyna. Przed wprowadzeniem do obrotu i oddaniem do użytku producent, lub jego upoważniony przedstawiciel, zobligowany jest do przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 5 dyrektywy maszynowej, m.in. musi zapewnić, że dostępna jest dokumentacja techniczna oraz dostarczyć niezbędnych informacji takich jak instrukcje. Wymóg oznakowania maszyny w sposób trwały, widoczny, czytelny i trwały z podaniem niezbędnych informacji dotyczących maszyny wynika z pkt 1.7.3 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG