×

Resurs dźwigu osobowego

Zobacz galerię zdjęć

Zwracam się z prośbą o pomoc w kwestii określania resursu dźwigu osobowego. Czy istnieją normy określające sposób określania resursu, wymagane wielkości do jego obliczenia? Poszukuję jakichkolwiek informacji na ten temat i nie potrafię się doszukać w Internecie.

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


 

Raczej nie znajdzie Pan narzędzia, które dla Pana, jako eksploatującego, byłoby pomocne do obliczania wykorzystania resursu. Norma EN 12159 może mieć zastosowanie dla dźwigów budowlanych natomiast dla dźwigów osobowych zalecam oparcie się na wytycznych zawartych w Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, wydanie 2, czerwiec 2019.

Zgodnie z Wytycznymi UDT, w przypadku braku informacji o trwałości eksploatacyjnej w dokumentacji urządzenia oraz innych wskazówek osoby kompetentnej, co do sposobu wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, należy kierować się zasadą, że ocena stanu technicznego powinna zostać wykonana po 25 latach eksploatacji. Prawie wszyscy znani producenci zgadzają się z określoną tu 25 letnią trwałością eksploatacyjną (resursem) dźwigów osobowych.

Jeżeli pojawi się narzędzie pomocnicze do określania stopnia wykorzystania resursu, natychmiast zamieścimy je na naszej stronie i poinformujemy o tym w aktualnościach.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG