×

Wymagania dotyczące kosza montażowego do zawieszenia na haku suwnicy

Do naszego klienta dostarczyliśmy kosz montażowy do zawieszania na haku suwnicy. Kosz został wykonany w oparciu o normę PN-ISO 14502-2 Dźwignice. Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób. Część 1:kosze podwieszane, a suwnica spełnia wymogi normy PN-ISO 12480-1 Dźwignice. Bezpieczna eksploatacja. Część 1: Postanowienia ogólne. Załącznik C - podnoszenie i opuszczanie osób. Kosz został oznaczony znakiem CE i została wystawiona Deklaracja Zgodności. Czy postąpiliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiada Paweł Rajewski - ekspert UDT w zakresie urządzeń transportu bliskiego


Sprzęt roboczy (platformy, klatki, kosze itp.) wykorzystywany do podnoszenia osób z maszynami podnoszącymi przeznaczonymi do podnoszenia ładunków, który nie jest połączony z maszyną podnoszącą, ale po prostu podnoszony przez maszynę (np. zawieszone na haku żurawia lub umieszczane na widłach wózków podnośnikowych) nie jest wyposażeniem wymiennym (wyposażenie umieszczane na widłach wózka podnośnikowego lub na haku dźwignicy nie jest uważane jako wyposażenie wymienne, nawet jeśli jest wyposażone w środki zapobiegające wysunięciu się lub upadku z wideł lub haka).

Tego rodzaju sprzęt roboczy nie jest stosowany do podwieszania ładunku do maszyn, dlatego nie jest osprzętem do podnoszenia (art. 2 (d) dyrektywy 2006/42/WE) (chociaż takie wyposażenie może być zamocowane do maszyny za pomocą osprzętu do podnoszenia takiego jak zawiesia). Wyposażenie takie jest traktowane jako element ładunku. Nie jest ono zatem objęte zakresem dyrektywy maszynowej i nie powinno posiadać oznakowania CE w myśl dyrektywy maszynowej.

 

więcej na temat podnoszenia osób za pomocą urządzeń technicznych

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG