×

Wyznaczenie strefy zagrożenia przy pracy żurawia przeładunkowego

Poszukuję podstawy prawnej do określania bezpiecznej odległości pracy żurawia przenośnego, w której nie powinny znaleźć się osoby postronne. Czy jest to gdzieś unormowane?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy


 

Wnioskuję z Pana zapytania, że chodzi o wyznaczenie strefy zagrożenia przy pracy żurawia przeładunkowego, aby nie dopuścić do przebywania w tej strefie osób postronnych podczas pracy żurawia.

 Do wyznaczenia strefy zagrożenia należy wziąć pod uwagę:

  • obszar z którego będziemy pobierali ładunek (pojazd lub przyczepa),
  • odległość i wielkość miejsca składowania ładunku,
  • kąt obrotu żurawia z ładunkiem, 
  • kształt i gabaryty przenoszonych ładunków np. promień ładunku lub długość ładunku od osi haka, które będą powiększały obszar zagrożenia, 
  • wykorzystywany wysięg i udźwig żurawia, w porównaniu z jego charakterystyką,
  • zagrożenia związane z obsługą żurawia począwszy od ustawienia podpór, aż do złożenia żurawia w położenie transportowe, które zawarte są w instrukcji obsługi.

Jak łatwo się domyślić przy takiej ilości zmiennych nie sposób jest, aby norma podawała konkretny wymiar. W każdym przypadku dokonywanego rozładunku lub załadunku będzie to indywidualny kształt i wymiar strefy zagrożenia. Powinien on być wytyczony i oznakowany w sposób widoczny, aby nikt postronny nie próbował go przekroczyć. Możemy do tego celu użyć taśmy ostrzegawczej.

Po wyznaczeniu strefy zagrożenia należy nie dopuścić do przebywania w tej strefie osób, gdyż grozi to uszkodzeniem ciała lub zmiażdżeniem, w przypadku spadnięcia ładunku, przewrócenia się żurawia z powodu utraty stateczności lub osunięcia się podpór. 

Niniejszy sposób wyznaczenia strefy zagrożenia jest aktualny nie tylko dla żurawi przeładunkowych, ale także dla żurawi samojezdnych.

Galeria