×

Żurawie o napędzie ręcznym o udźwigu do 2000 kg – jaka forma dozoru?

Zobacz galerię zdjęć

Prowadzę małą firmę drogową i zakupiłem samochód ciężarowy Nissan Cabstar – wywrotka do 3,5 tony. Do załadunku zagęszczarek (waga do 500 kg) i młota na koparkę (do 300 kg) chciałbym zamontować żurawik z napędem ręcznym. Karta produktu i zdjęcia poglądowe - w załączeniu.
Proszę o wyjaśnienie jakie warunki musiałbym spełnić montując takie urządzenie. Czy muszę je zgłosić do badania i rejestracji w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację?

 

Odpowiada Paweł Rajewski - ekspert UDT w zakresie urządzeń transportu bliskiego

 


Uprzejmie informuje, że urządzenie techniczne określone przez producenta jako Żuraw hds dźwig podnośnik 1T niewątpliwie jest urządzeniem służącym do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu i odpowiada definicji żurawia. Szczegółowy wykaz urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu został określony w § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468).

Pragnę zauważyć, że z przedstawionych danych wynika, że ww. żuraw o nazwie Żuraw hds dźwig podnośnik 1T nie jest wykonany w wersji przeciwwybuchowej, posiada napęd ręczny wszystkich mechanizmów a jego udźwig nominalny wynosi 1000 kg.

Zgodnie z pkt 10 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) dla żurawi z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg przewidziana została forma dozoru technicznego uproszczonego.

Z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2015, poz. 1125 j.t.) wynika, że eksploatacja urządzeń technicznych, dla których przewidziana została forma dozoru technicznego uproszczonego nie wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uwzględniając powyższe wynika, że przedmiotowe urządzenie nie musi być zgłaszane do badania i rejestracji w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu pozostałych przepisów ustawy o dozorze technicznym, w szczególności zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji żurawia w zakresie jego montażu i eksploatacji oraz powierzeniu konserwacji urządzenia osobom posiadającym zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.

Pragnę wyjaśnić, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów.

 

Pliki do pobrania

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG