×

żurawie portowe / stoczniowe / offshore

żurawie portowe / stoczniowe / offshore

Żuraw portowy (dźwig portowy) - dźwignica służąca do przeładunku towarów ze statków na nabrzeże lub odwrotnie. Żuraw portowy jest tak skonstruowany, że może wykonywać kilka ruchów jednocześnie: podnosić / opuszczać ładunki, obracać się wokół własnej osi, zmieniać nachylenie wysięgnika, a także jechać wzdłuż nabrzeża.

Żuraw stoczniowy - żuraw o specjalnym przeznaczeniu do montażu i remontu obiektów pływających, zwykle montowany na szynowym podwoziu, posiadający konstrukcję wypadową, gdzie cały mechanizm wychyla  się zachowując tę sama wysokość przenoszonego  ładunku. W przeciwieństwie do żurawia portowego jego ruchy muszą być wolne i precyzyjne.

BLOG