×

Żurawie wieżowe – Katalog urządzeń

Żurawie wieżowe, nazywane również budowlanymi, to dźwignice znajdujące się wśród maszyn roboczych o największych gabarytach.

Żurawie wieżowe

Występują w kilku wariantach, które mogą być dobierane do potrzeb inwestora i warunków panujących w miejscu pracy. Wyróżnia się żurawie wieżowe stacjonarne i mobilne, podstawową różnicą jest typ zabudowy warunkujący możliwości techniczne maszyny.

Żurawie wieżowe

Konstrukcja żurawi wieżowych różnego typu

Mobilne żurawie wieżowe poruszają się z reguły na szynach lub podwoziach kołowych, podobnie jak żurawie szybkiego montażu (samomontujące). Stacjonarne maszyny najczęściej montowane są na wysokich kondygnacjach stawianego właśnie budynku, co umożliwia efektywną kontynuację rozpoczętych prac budowlanych.

Wszystkie występujące typy żurawi wieżowych wyposażone są w kilka napędów, każdy napęd odpowiada za inny mechanizm występujący w maszynie. Poszczególne napędy odpowiedzialne są za poruszanie podwozia, jazdę wózka ,obrót wysięgnika lub jego wychylanie. Wymaga to doskonałych umiejętności od obsługi żurawi, lecz dodatkowo usprawnia pracę i zwiększa jej wydajność.

BLOG