×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
25.01.2018

Szkolenie dla ośrodków szkolących operatorów suwnic, wciągników, wciągarek oraz żurawi

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Siedlcach, ul. Brzeska 122, 08-102 Siedlce

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 19.01.2018
UDT Siedlce
29.01.2018

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Wałbrzychu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a, 58-309 Wałbrzych

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 22.01.2018
UDT Wałbrzych
30.01.2018

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Centrum Promocji Bezpieczeństwa Technicznego UDT, ul. Piłsudskiego 25/27, 42-200 Częstochowa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 23.01.2018
UDT Częstochowa
31.01.2018

Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych – wybrane zagadnienia

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 22.01.2018
UDT Gliwice
08.02.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Hotel DUNAJEC, ul. Krakowska 85, 33-113 Zgłobice k/Tarnowa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 01.02.2018
UDT Tarnów
08.02.2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 51, 53-503 Wrocław

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 31.01.2018
UDT Wrocław
21.02.2018

Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwigów – dźwigi elektryczne z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 12.02.2018
UDT Gliwice
21.02.2018

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14.02.2018
UDT Radom
22.02.2018

Zasady uwalniania osób z unieruchomionych dźwigów osobowych

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.02.2017
UDT Gliwice
28.02.2018

Pomiary w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 19.02.2018
UDT Gliwice
21.03.2018

Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 12.03.2018
UDT Gliwice
22.03.2018

Modernizacja dźwigów osobowych – wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.03.2018
UDT Gliwice