×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
24.10.2018

Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Hotel Wileński, Ryszarda Knosały 5, 11-041 Olsztyn

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.10.2018
UDT Olsztyn
25.10.2018

Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Miejsce szkolenia:
Hotel DUNAJEC, ul. Krakowska 85, 33-113 Zgłobice k/Tarnowa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 18.10.2018
UDT Tarnów
25.10.2018

Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.10.2018
UDT Katowice
25.10.2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Łodzi Biuro w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul Matejki 31

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 19.10.2018
UDT Ostrów Wlkp.
25.10.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.10.2018
UDT Gliwice
08.11.2018

Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30.10.2018
UDT Katowice
08.11.2018

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT we Wrocławiu, 53-503 Wrocław, ul Grabiszyńska 51

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 31.10.2018
UDT Wrocław
14.11.2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa

Miejsce szkolenia:
Hotel Wileński, ul. R. Knosały 5, 10-015 Olsztyn

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 07.11.2018
UDT Olsztyn
15.11.2018

Bezpieczna eksploatacja dźwigów - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wiosenna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.11.2018
UDT Piotrków Trybunalski
15.11.2018

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych i podestów ruchomych przejezdnych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 05.11.2018
UDT Gliwice
15.11.2018

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Poznaniu, 61-129 Poznań, ul. Małachowskiego 10

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 05.11.2018
UDT Poznań
21.11.2018

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Łodzi Biuro w Radomiu, 26-605 Radom, ul. 11 Listopada 29

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.11.2018
UDT Radom
23.11.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT we Wrocławiu Biuro w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.11.2018
UDT Wałbrzych
06.12.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 26.11.2018
UDT Gliwice