×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
19.02.2019

Zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 51, 53-503 Wrocław

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 11.02.2019
UDT Wrocław
20.02.2019

Zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Hotel Wileński , ul. Knosały 5, 10-015 Olsztyn

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 11.02.2019
UDT Olsztyn
21.02.2019

Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Szczecinie, ul. Wincentego Pola 2b, 71-342 Szczecin

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14.02.2019
UDT Szczecin
21.02.2019

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Miejsce szkolenia:
Ośrodek Wypoczynkowy BURSZTYN, Falowa 8, Sobieszewo

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 11.02.2019
UDT Szczecin