×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
28.01.2020

Resurs i nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji UTB

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Łodzi Biuro w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wiosenna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.01.2020
UDT Oiotrków Tryb.
31.01.2020 - 30.01.2020
(poniżej minuty)

RESURS w aspekcie zużywania się maszyn oraz regulacje prawne dotyczące eksploatacji UTB

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Szczecinie, ul. Wincentego Pola 2b, 71-342 Szczecin

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 23.01.2020
UDT Szczecin
31.01.2020

Resurs i nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji UTB

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Łodzi Biuro w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24.01.2020
UDT Radom
04.02.2020

Resurs i nowe regulacje prawne w zakresie eksploatacji UTB

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Szczecinie Biuro w Koszalinie, ul. Morska 45, 75-215 Koszalin

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 27.01.2020
UDT Koszalin
BLOG