×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
10.12.2020

RESURS w aspekcie zużywania się maszyn oraz regulacje prawne dotyczące projektowania i eksploatacji maszyn (w tym UTB)

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30.11.2020
UDT Wałbrzych
16.12.2020

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 07.12.2020
UDT Koszalin
BLOG