×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
22.11.2017

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie, ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 16.11.2017
UDT Warszawa
22.11.2017

Pomiary w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Centrum Promocji Bezpieczeństwa Technicznego UDT, ul. Piłsudskiego 25/27, 42-200 Częstochowa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.11.2017
UDT Częstochowa
23.11.2017

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie, ul. Wincentego Pola 2b, 71-342 Szczecin

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.11.2017
UDT Szczecin
24.11.2017

Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Wałbrzychu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a, 58-309 Wałbrzych

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 16.11.2017
UDT Wałbrzych
30.11.2017

Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 23.11.2017
UDT Gliwice
05.12.2017 - 06.12.2017
(2 dni)

Szkolenie dla prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Miejsce szkolenia:
Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe GWAREK, Wczasowa 49, 43-450 Ustroń

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 27.11.2017
UDT Gliwice
06.12.2017

Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwigów - dźwigi elektryczne z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30.11.2017
UDT Gliwice
07.12.2017

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie, ul. Radarowa 9, 02-137 Warszawa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 28.11.2017
UDT Warszawa
08.12.2017

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 29.11.2017
UDT Bydgoszcz
14.12.2017

Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wiosenna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 07.12.2017
UDT Piotrków Trybunalski