X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
23.01.2023 - 31.12.2023
(343 dni)

SZKOLENIE E-LEARNING pt. Hakowi – Bezpieczna eksploatacja zawiesi.

Miejsce szkolenia:
szkolenie e-learning

Program ramowy szkolenia e-learning obejmuje zagadnienia:

 • Przepisy prawne
 • Budowa zawiesi
 • Parametry pracy
 • Eksploatacja
 • Zasady bezpiecznego podnoszenia
 • Zakończenie - test sprawdzający
 • Hakowi – wirtualny spacer

Przybliżony czas realizacji e-learningu to 4 godziny.

Uczestnik zgłoszony na e-learning otrzymuje dostęp do specjalnej platformy internetowej umożliwiającej samodzielną realizację szkolenia online w dogodnym terminie.

Szczegóły i zgłoszenia:

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Szczecin

Anna Parol, tel.  91 48 06 412, kom. 883 375 929, e-mail: anna.parol@udt.gov.pl

Oddział UDT w Szczecinie
16.02.2023

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Ustawa o dozorze technicznym oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie
 • Dokumentacja rejestracyjna oraz dokumentacje niezbędne w trakcie eksploatacji urządzeń
 • Środki organizacyjne wymagane podczas badania urządzeń technicznych
 • Dostosowanie urządzeń do wymagań UE (dyrektywa 2009/104/WE, tzw. dyrektywa „narzędziowa”)
 • Terminy oraz zakres przeprowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami dozorowymi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.02.2023
Biuro UDT w Gliwicach
21.02.2023

Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawy prawne i wymagania odniesienia
 • Rodzaje żurawi wieżowych budowlanych, budowa i urządzenia zabezpieczające
 • Przykładowe prezentacje montażu żurawi
 • Dokumentacja zezwalająca na eksploatację żurawi, wymagania dla osób obsługujących i konserwujących
 • Dobór żurawia do charakteru wykonywanych prac
 • Wymagania terenu budowy dla montażu i usytuowania żurawi
 • Eksploatacja żurawi w warunkach kolizyjnej lokalizacji
 • Zawiesia i hakowi, praca żurawi z wykorzystaniem kosza do transportu osób

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za wybór lokalizacji oraz montaż żurawi na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zasobów - dobór żurawi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14.02.2023
Biuro UDT w Gliwicach
28.02.2023

Bezpieczna eksploatacja dźwigów - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Program ramowy szkolenia:

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE, Dyrektywa „narzędziowa” 2009/104/WE, Ustawa o dozorze technicznym, Rozporządzenie MGPiPS w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego - wybrane zagadnienia
 • Terminy i zakres konserwacji dźwigów
 • Wybrane badania i próby
 • Schematy elektryczne - omówienie podstawowych elementów, wykonywanie pomiarów
 • Schematy elektryczne - omówienie podstawowych elementów, wykonywanie pomiarów
 • Podstawowe obowiązki konserwatorów i osób obsługujących dźwigi
 • Warunki techniczne dozoru technicznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Kierowników technicznych
 • Pracowników działów technicznych, w szczególności konserwatorów urządzeń transportu bliskiego
 • Firmy uprawnione do napraw i modernizacji

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.02.2023
Oddział UDT w Lublinie
08.03.2023

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Rzeszów

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje, podział, znakowanie, budowa zawiesi i ich elementów
 • Instrukcje, kontrola, przechowywanie zawiesi
 • DOR zawiesi, układy pracy, sposoby podwieszania ładunku, podstawowe kryteria zużycia
 • Podstawowe obowiązki hakowego, czynności zakazane, szacowanie masy ładunku, sygnały porozumiewawcze, praca w specyficznych warunkach
 • Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych
 • Pozostałe osoby uczestniczące w operacji przenoszenia ładunków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 01.03.2023
Biuro UDT w Rzeszowie
09.03.2023

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 215 b, 80-017 Gdańsk Data szkolenia: 09

Program ramowy szkolenia:

 • Rodzaje urządzeń dźwignicowych objętych dozorem technicznym eksploatowane na placach budów, decyzja zezwalająca na eksploatację dla urządzeń dźwignicowych objętych dozorem technicznym, rodzaje zaświadczeń kwalifikacyjnych dla urządzeń dźwignicowych objętych dozorem technicznym eksploatowanych na placach budów
 • Wybrane zagadnienia z eksploatacji zbiorników sprężonego powietrza oraz podajników betonu
 • Eksploatacja urządzeń dźwignicowych na placach budów
 • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy
 • Transport ludzi w koszu zawieszonym na urządzeniach transportu bliskiego, sygnały porozumiewawcze pomiędzy operatorem a hakowym
 • Zawiesia i pomocniczy osprzęt przeładunkowy
 • Wypadki i niebezpieczne uszkodzenia na placach budów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników utrzymania ruchu
 • Pracowników BHP
 • Pracowników firm eksploatujących urządzenia na placach budów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.03.2023
Oddział UDT w Gdańsku
09.03.2023

Aktualne wymagania dla dźwigów – aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Przypomnienie obowiązujących aktów prawnych związanych z dozorem technicznym
 • Wybrane zagadnienia norm PN-EN 81.20 i 81.50
 • Wybrane zagadnienia i zmiany w normach PN-EN 81.21, PN-EN 81.28, PN-EN 81.70, PN-EN 81.80
 • Wybrane zagadnienia związane z pomiarami elektrycznymi dla dźwigów i innych UTB
 • Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące eksploatacji dźwigów
 • BHP podczas konserwacji dźwigów
 • Resurs oraz przegląd specjalny dźwigów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Kierowników technicznych, projektantów i instalatorów dźwigów
 • Pracowników działów technicznych, w szczególności konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz ekip montażowych
 • Firmy uprawnione do napraw i modernizacji
 • Montażystów dźwigów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.03.2023
Biuro UDT w Gliwicach
09.03.2023

Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwigów - dźwigi elektryczne z dowolnym systemem sterowania

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

   • Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa
   • Maszyny elektryczne, budowa i zasada działania silników elektrycznych
   • Regulacja prędkości obrotowej silników indukcyjnych
   • Omówienie wybranych aspektów normy PN-EN 81-1+A3 dotyczącej budowy i instalowania dźwigów
   • Rodzaje i zakres wykonywanych prób dźwigów elektrycznych
   • Analiza schematów ideowych i montażowych dźwigów
   • Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych dźwigów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

   • Kadry kierowniczej
   • Pracowników zakładów dźwigowych związanych z montażem i konserwacją dźwigów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 02.03.2023
Biuro UDT w Gliwicach
15.03.2023

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje, podział, znakowanie, budowa zawiesi i ich elementów
 • Instrukcje, kontrola, przechowywanie zawiesi
 • DOR zawiesi, układy pracy, sposoby podwieszania ładunku, podstawowe kryteria zużycia
 • Podstawowe obowiązki hakowego, czynności zakazane, szacowanie masy ładunku, sygnały porozumiewawcze, praca w specyficznych warunkach
 • Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych
 • Pozostałe osoby uczestniczące w operacji przenoszenia ładunków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.03.2023
Oddział UDT w Warszawie
16.03.2023

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Jana Matejki 31, 63-400 Ostrów Wlkp.

Program ramowy szkolenia:

 • Rodzaje urządzeń dźwignicowych objętych dozorem technicznym eksploatowane na placach budów, decyzja zezwalająca na eksploatację dla urządzeń dźwignicowych objętych dozorem technicznym, rodzaje zaświadczeń kwalifikacyjnych dla urządzeń dźwignicowych objętych dozorem technicznym eksploatowanych na placach budów
 • Wybrane zagadnienia z eksploatacji zbiorników sprężonego powietrza oraz podajników betonu
 • Eksploatacja urządzeń dźwignicowych na placach budów
 • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy
 • Transport ludzi w koszu zawieszonym na urządzeniach transportu bliskiego, sygnały porozumiewawcze pomiędzy operatorem a hakowym
 • Zawiesia i pomocniczy osprzęt przeładunkowy
 • Wypadki i niebezpieczne uszkodzenia na placach budów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników firm eksploatujących urządzenia na placach budów
 • Pracowników BHP
 • Pracowników utrzymania ruchu

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.03.2023
Biuro UDT w Ostrowie Wielkopolskim
21.03.2023

Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Wymagania prawne dotyczące napraw i modernizacji oraz konserwacji dźwigów osobowych
 • Techniczne starzenie się eksploatowanych dźwigów osobowych
 • Naprawa i modernizacja dźwigów
 • Zalecenie 95/216/EC Komisji Europejskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-80
 • Łączność w przypadku awarii dźwigu, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-28, przykładowe rozwiązania układów łączności
 • Dźwigi odporne na wandalizm, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-71
 • Dostosowanie dźwigów do użytkowania ich przez osoby niepełnosprawne, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-70
 • Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru PN-EN 81-73, dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych
 • Wymagania krajowe uzgodnione z przedstawicielami PSP
 • Częściowa lub całkowita modernizacja dźwigów osobowych - indywidualny wybór rozwiązania
 • Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-21

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców i administratorów nieruchomości
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw eksploatujących dźwigi osobowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14.03.2023
Biuro UDT w Gliwicach
21.03.2023

Aktualizacja wiedzy związanej z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu bliskiego - zasady przedłużania ważności uprawnień do obsługi UTB

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawy prawne związane z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Zaświadczenia kwalifikacyjne obejmujące obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Zapisy instrukcji eksploatacji dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji
 • Diagram udźwigu i pojęcie stateczności urządzenia
 • Zasady oceny urządzenia przed rozpoczęciem pracy
 • Podstawowe kryteria oceny
 • Wypadki i niebezpieczne uszkodzenia związane z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Wypełnienie przez uczestników i sprawdzenie wniosków o przedłużenie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Operatorów wózków jezdniowych, którzy chcą odnowić swoje uprawnienia
 • Operatorów wózków jezdniowych, którzy chcą odświeżyć i uporządkować swoją wiedzę
 • Osób odpowiedzialnych za transport zakładowy realizowany wózkami jezdniowymi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 5,5 godziny szkoleniowej (po 45 minut każda)

Cena udziału: 350 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14.03.2023
Oddział UDT w Poznaniu
22.03.2023

Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych - wybrane zagadnienia

Miejsce szkolenia:
Olsztyn

Program ramowy szkolenia:

 • Akty prawne dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Rodzaje wózków jezdniowych:
  - Podział
  - Budowa i urządzenia zabezpieczające
  - Podstawowe parametry
 • Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych:
  - Zakres wymaganej dokumentacji
  - Formy dozoru technicznego
  - Rodzaje, zakres i terminy badań
  - Wymagania dla osób obsługujących i konserwujących
  - Naprawa i modernizacja wózków
  - Wypadki i niebezpieczne uszkodzenia wózków w czasie eksploatacji
 • Omówienie wymagań wybranych norm:

  - PN-EN 1726-1 „Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo. Wózki jezdniowe napędzane
  o udźwigu do 10000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20000 N włącznie - Część 1: Wymagania ogólne”
  - PN-ISO 3691 „Wózki jezdniowe napędzane - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa”

 • Dostosowanie wózków jezdniowych podnośnikowych do wymagań dyrektywy 2009/104/WE

 • Zasady używania koszy do podnoszenia osób na wózkach jezdniowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Osoby zajmujących się eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.03.2023
Biuro UDT w Olsztynie
22.03.2023

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje i normy dotyczące wózków jezdniowych, podział i rodzaje wózków jezdniowych
 • Przepisy prawa dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych
 • Rodzaje uprawnień wymaganych do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE w zakresie użytkowania wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Kryteria zużycia wybranych elementów
 • Pomosty (kosze) w zastosowaniu jako osprzęt do wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Niebezpieczne uszkodzenia wózków jezdniowych podnośnikowych - analiza wypadków

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi związane z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.03.2023
Oddział UDT w Poznaniu
23.03.2023

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

Miejsce szkolenia:
Gdańsk

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi
 • Podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe
 • Oznaczanie zawiesi, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w odniesieniu do zawiesi, deklaracja zgodności, wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE
 • Rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena zużycia
 • Obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia zawiesia
 • Zapewnienie komunikacji między hakowym i operatorem obsługującym urządzenie transportu bliskiego
 • Nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia przy dźwignicach spowodowane niewłaściwą eksploatacją zawiesi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych
 • Pozostałych osób uczestniczących w operacji przenoszenia ładunków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7,5 godziny szkoleniowej (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 16.03.2023
Oddział UDT w Gdańsku
23.03.2023

Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Program ramowy szkolenia:

 • Wymagania prawne dotyczące napraw i modernizacji oraz konserwacji dźwigów osobowych
 • Techniczne starzenie się eksploatowanych dźwigów osobowych
 • Naprawa i modernizacja dźwigów
 • Zalecenie 95/216/EC Komisji Europejskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-80
 • Łączność w przypadku awarii dźwigu, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-28, przykładowe rozwiązania układów łączności
 • Dźwigi odporne na wandalizm, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-71
 • Dostosowanie dźwigów do użytkowania ich przez osoby niepełnosprawne, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-70
 • Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru PN-EN 81-73, dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych
 • Wymagania krajowe uzgodnione z przedstawicielami PSP
 • Częściowa lub całkowita modernizacja dźwigów osobowych - indywidualny wybór rozwiązania
 • Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach, wybrane zagadnienia z normy PN-EN 81-21

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych
 • Zarządców i administratorów nieruchomości
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw eksploatujących dźwigi osobowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 16.03.2023
Oddział UDT w Poznaniu
BLOG