×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
22.08.2018

Obsługa wózków jezdniowych - nowe regulacje prawne

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Łodzi Biuro w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20.08.2018
UDT Radom
23.08.2018

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych - zmiany w przepisach

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT we Wrocławiu, 53-503 Wrocław, ul Grabiszyńska 51

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.08.2018
UDT Wrocław
23.08.2018

Obsługa wózków jezdniowych - nowe regulacje prawne

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Łodzi Biuro w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul Matejki 31

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.08.2018
UDT Ostrów Wlkp.
06.09.2018

Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwcach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 27.08.2018
UDT Gliwice
20.09.2018

Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

Miejsce szkolenia:
Ośrodek Wypoczynkowy "BURSZTYN", ul. Falowa 8 Gdańsk

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.09.2018
UDT Gdańsk
20.09.2018

Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Łodzi Biuro w Piotrkowie Tryb. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wiosenna 3

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.09.2018
UDT Piotrków Tryb.
20.09.2018

Pomiary w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Warszawie Biuro w Siedlcach, 08-102 Siedlce, ul Brzeska 122

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14.09.2018
UDT Siedlce
25.09.2018

Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.09.2018
UDT Katowice
25.09.2018

Bezpieczna eksploatacja żurawi przeładunkowych (przenośnych)

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro UDT w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.09.2018
UDT Gliwice
02.10.2018

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych i podestów ruchomych przejezdnych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24.09.2018
UDT Katowice
04.10.2018

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych i podestów ruchomych przejezdnych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT we Wrocławiu, 53-503 Wrocław, ul Grabiszyńska 51

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 26.09.2018
UDT Wrocław
09.10.2018

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 01.10.2018
UDT Katowice
17.10.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Rzeszów

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 11.10.2018
UDT Rzeszów
17.10.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Dąbrowie Górniczej

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 12.10.2018
UDT Dąbrowa Górncza
19.10.2018

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Warszawie Biuro w Białymstoku, 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 99

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.10.2018
UDT Białystok
24.10.2018

Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Hotel Wileński, Ryszarda Knosały 5, 11-041 Olsztyn

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.10.2018
UDT Olsztyn
25.10.2018

Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Miejsce szkolenia:
Hotel DUNAJEC, ul. Krakowska 85, 33-113 Zgłobice k/Tarnowa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 18.10.2018
UDT Tarnów
25.10.2018

Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17.10.2018
UDT Katowice
25.10.2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Łodzi Biuro w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul Matejki 31

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 19.10.2018
UDT Ostrów Wlkp.
25.10.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.10.2018
UDT Gliwice
08.11.2018

Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach, 40-084 Katowice, ul Opolska 11

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30.10.2018
UDT Katowice
08.11.2018

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT we Wrocławiu, 53-503 Wrocław, ul Grabiszyńska 51

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 31.10.2018
UDT Wrocław
14.11.2018

Wózki jezdniowe podnośnikowe - eksploatacja wózków z platformą roboczą i osprzętem - zasady bezpieczeństwa

Miejsce szkolenia:
Hotel Wileński, ul. R. Knosały 5, 10-015 Olsztyn

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 07.11.2018
UDT Olsztyn
15.11.2018

Bezpieczna eksploatacja dźwigów - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wiosenna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.11.2018
UDT Piotrków Trybunalski
15.11.2018

Bezpieczna eksploatacja żurawi samojezdnych i podestów ruchomych przejezdnych

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 05.11.2018
UDT Gliwice
15.11.2018

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Poznaniu, 61-129 Poznań, ul. Małachowskiego 10

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 05.11.2018
UDT Poznań
06.12.2018

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Oddział Terenowy UDT w Katowicach Biuro w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4a

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 26.11.2018
UDT Gliwice