×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
25.09.2020

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Oferujemy:

   • Zajęcia prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej na zadawanie pytań wykładowcy poprzez chat.
   • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkiem oraz hasłem do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu.
   • Platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia, jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 18.09.2020
UDT Opole
08.10.2020

Bezpieczna eksploatacja urządzeń transportu bliskiego - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Oferujemy:

   • Zajęcia prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej na zadawanie pytań wykładowcy poprzez chat.
   • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkiem oraz hasłem do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu.
   • Platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia, jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 01.10.2020
UDT Bielsko-Biała
09.10.2020

RESURS w aspekcie zużywania się maszyn oraz regulacje prawne dotyczące eksploatacji UTB

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Oferujemy:

   • Zajęcia prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej na zadawanie pytań wykładowcy poprzez chat.
   • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkiem oraz hasłem do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu.
   • Platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia, jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 01.10.2020
UDT Bydgoszcz
27.10.2020

Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Oferujemy:

   • Zajęcia prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej na zadawanie pytań wykładowcy poprzez chat.
   • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkiem oraz hasłem do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu.
   • Platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia, jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20.10.2020
UDT Warszawa
13.11.2020

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Oferujemy:

   • Zajęcia prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej na zadawanie pytań wykładowcy poprzez chat.
   • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkiem oraz hasłem do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu.
   • Platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia, jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 05.11.2020
UDT Koszalin
19.11.2020

RESURS w aspekcie zużywania się maszyn oraz regulacje prawne dotyczące projektowania i eksploatacji maszyn (w tym UTB)

Miejsce szkolenia:
Szkolenie realizowane on-line.

Oferujemy:

   • Zajęcia prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej na zadawanie pytań wykładowcy poprzez chat.
   • Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkiem oraz hasłem do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu.
   • Platforma szkoleniowa, na której odbywają się zajęcia, jest dostępna przez przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2020
UDT Wałbrzych
BLOG