X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Szkolenia UDT

Data szkolenia Temat szkolenia i szczegóły Organizator
15.05.2023 - 31.12.2023
(231 dni)

SZKOLENIE E-LEARNING pt. Hakowi – Bezpieczna eksploatacja zawiesi.

Miejsce szkolenia:
szkolenie e-learning

Program ramowy szkolenia e-learning obejmuje zagadnienia:

 • Przepisy prawne
 • Budowa zawiesi
 • Parametry pracy
 • Eksploatacja
 • Zasady bezpiecznego podnoszenia
 • Zakończenie - test sprawdzający
 • Hakowi – wirtualny spacer

Przybliżony czas realizacji e-learningu to 4 godziny.

Uczestnik zgłoszony na e-learning otrzymuje dostęp do specjalnej platformy internetowej umożliwiającej samodzielną realizację szkolenia online w dogodnym terminie.

Szczegóły i zgłoszenia:

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Szczecin

Anna Parol, tel.  91 48 06 412, kom. 883 375 929, e-mail: anna.parol@udt.gov.pl

Oddział UDT w Szczecinie
15.06.2023

Zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Jana Matejki 31, 63-400 Ostrów Wlkp.

Program ramowy szkolenia:

 • Wymagania prawne dla urządzeń podlegających przepisom dozoru technicznego w Polsce (stan istniejący i planowane/zachodzące zmiany)
 • Nowe urządzenia transportu bliskiego - wymagania prawa europejskiego wdrożonego do prawa w Polsce
 • Warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń transportu bliskiego - nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Interpretacja wybranych zapisów nowego rozporządzenia
 • Omówienie najważniejszych postanowień nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych, szybkomontujących i wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń transportu bliskiego oraz modernizacje/naprawy - wymagania prawne i praktyka (trzy kroki: zatwierdzenie zakresu modernizacji + uzgodnienie dokumentacji + badanie eksploatacyjne po wykonanej modernizacji/naprawie)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Przedstawicieli użytkowników i firm konserwujących urządzenia transportu bliskiego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 580 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08.06.2023
Biuro UDT w Ostrowie Wielkopolskim
19.06.2023

Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje i normy dotyczące wózków jezdniowych, podział i rodzaje wózków jezdniowych
 • Przepisy prawa dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych
 • Rodzaje uprawnień wymaganych do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE w zakresie użytkowania wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Kryteria zużycia wybranych elementów
 • Pomosty (kosze) w zastosowaniu jako osprzęt do wózków jezdniowych
 • podnośnikowych
 • Niebezpieczne uszkodzenia wózków jezdniowych podnośnikowych - analiza wypadków

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi związane z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 12.06.2023
Oddział UDT w Lublinie
20.06.2023

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kotsisa 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi
 • Podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe
 • Oznaczanie zawiesi, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w odniesieniu do zawiesi, deklaracja zgodności, wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE
 • Rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena zużycia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych
 • Pozostałe osoby uczestniczące w operacji przenoszenia ładunków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.06.2023
Biuro UDT w Gorzowie Wielkopolskim
22.06.2023

Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągarek oraz wózków jezdniowych podnośnikowych - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów oraz osób zajmujących się eksploatacją UTB

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Eksploatacja suwnic, wciągników, wózków jezdniowych podnośnikowych w świetle ustawy o dozorze technicznym oraz rozporządzeń
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe - podstawowe definicje, typy wózków, kryteria zużycia elementów, elementy i układy bezpieczeństwa
 • Eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek - zakres wymaganej dokumentacji, formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań, wymagania dla osób obsługujących i konserwujących, naprawa i modernizacja suwnic, wciągników i wciągarek
 • Szczególne przypadki eksploatacji UTB
 • Zagadnienia dotyczące możliwości stosowania platform roboczych do podnoszenia osób w wózkach jezdniowych podnośnikowych
 • Podnoszenie i przenoszenie ładunku przez dwa lub więcej UTB
 • Praca w warunkach kolizyjnych i przy braku możliwości obserwowania całej drogi przenoszonego ładunku
 • Wypadki i niebezpieczne uszkodzenia przy eksploatacji suwnic, wciągników i wciągarek

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników działów technicznych, w szczególności konserwatorów urządzeń transportu bliskiego
 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 15.06.2023
Biuro UDT w Gliwicach
07.09.2023

WEBINARIUM: Aktualne wymagania dla dźwigów -aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

Miejsce szkolenia:
szkolenie online

Program ramowy szkolenia:

 • Przypomnienie obowiązujących aktów prawnych związanych z dozorem technicznym
 • Wybrane zagadnienia norm PN-EN 81.20 i 81.50
 • Wybrane zagadnienia i zmiany w normach PN-EN 81.21, PN-EN 81.28, PN-EN 81.70, PN-EN 81.80
 • Wybrane zagadnienia związane z pomiarami elektrycznymi dla dźwigów i innych UTB
 • Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące eksploatacji dźwigów
 • BHP podczas konserwacji dźwigów
 • Resurs oraz przegląd specjalny dźwigów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Kierowników technicznych
 • Projektantów i instalatorów dźwigów
 • Pracowników działów technicznych, w szczególności konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz ekip montażowych
 • Firmy uprawnionych do napraw i modernizacji
 • Montażystów dźwigów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 31.08.2023
Oddział UDT w Krakowie
14.09.2023

Sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego (UTB) - zmiany w przepisach

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Jana Matejki 31, 63-400 Ostrów Wlkp.

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawa prawna, omówienie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008)
 • Składana dokumentacja, minimalne wymogi
 • Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych i zasady przedłużania okresu ważności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników służb BHP w zakładach eksploatujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi związane z eksploatacją UTB
 • Operatorów i serwisantów urządzeń transportu bliskiego
 • Ośrodki szkoleniowe prowadzące kursy dla serwisantów urządzeń transportu bliskiego
 • Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 4 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 07.09.2023
Biuro UDT w Ostrowie Wielkopolskim
20.09.2023

Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawy prawne i wymagania odniesienia
 • Rodzaje żurawi wieżowych budowlanych, budowa i urządzenia zabezpieczające
 • Przykładowe prezentacje montażu żurawi
 • Dokumentacja zezwalająca na eksploatację żurawi, wymagania dla osób obsługujących i konserwujących
 • Dobór żurawia do charakteru wykonywanych prac
 • Wymagania terenu budowy dla montażu i usytuowania żurawi
 • Eksploatacja żurawi w warunkach kolizyjnej lokalizacji
 • Zawiesia i hakowi, praca żurawi z wykorzystaniem kosza do transportu osób

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za wybór lokalizacji oraz montaż żurawi na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zasobów - dobór żurawi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.09.2023
Biuro UDT w Gliwicach
20.09.2023

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Lublin

Program ramowy szkolenia:

 • Ustawa o dozorze technicznym oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie
 • Dokumentacja rejestracyjna oraz dokumentacje niezbędne w trakcie eksploatacji urządzeń
 • Środki organizacyjne wymagane podczas badania urządzeń technicznych
 • Dostosowanie urządzeń do wymagań UE (dyrektywa 2009/104/WE tzw. dyrektywa „narzędziowa”)
 • Terminy oraz zakres przeprowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami dozorowymi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.09.2023
Oddział UDT w Lublinie
20.09.2023

Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

Miejsce szkolenia:
Olsztyn

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje, podział, znakowanie, budowa zawiesi i ich elementów 
 • instrukcje, kontrola, przechowywanie zawiesi 
 • DOR zawiesi, układy pracy, sposoby podwieszania ładunku, podstawowe kryteria zużycia
 • Podstawowe obowiązki hakowego, czynności zakazane, szacowanie masy ładunku, sygnały porozumiewawcze, praca w specyficznych warunkach
 • Zasady postępowania w przypadku awarii lub wypadku

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach eksploatujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych
 • Pozostałych osób uczestniczących w operacji przenoszenia ładunków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13.09.2023
Biuro UDT w Olsztynie
28.09.2023

Normy, specyfikacje, dokumenty techniczne powiązane z dyrektywą dźwigową

Miejsce szkolenia:
Oddział UDT w Łodzi, ul. Dowborczyków 18, 90-019 Łódź

Program ramowy szkolenia:

 • Wymagania dyrektywy dźwigowej
 • Zmiany wprowadzone dyrektywą maszynową 2006/42/WE mające istotny wpływ na instalacje dźwigowe
 • Wybrane normy zharmonizowane z dyrektywą dźwigową oraz specyfikacje i interpretacje techniczne, inne normy dotyczące dźwigów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Instalatorów urządzeń dźwigowych oraz firm konserwujących
 • Zakładów produkujących elementy do dźwigów 
 • Projektantów urządzeń dźwigowych
 • Osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń dźwigowych 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 580 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.09.2023
Oddział UDT w Łodzi
29.09.2023

Zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Białymstoku, ul. Hetmańska 99, 15-727 Białystok

Program ramowy szkolenia:

 • Wymagania prawne dla urządzeń podlegających przepisom dozoru technicznego w Polsce (stan istniejący i planowane/zachodzące zmiany)
 • Nowe urządzenia transportu bliskiego - wymagania prawa europejskiego wdrożonego do prawa w Polsce
 • Warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń transportu bliskiego - nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Interpretacja wybranych zapisów nowego rozporządzenia
 • Omówienie najważniejszych postanowień nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych, szybkomontujących i wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Dokumentacja eksploatacyjna urządzeń transportu bliskiego oraz modernizacje/naprawy - wymagania prawne i praktyka (trzy kroki: zatwierdzenie zakresu modernizacji + uzgodnienie dokumentacji + badanie eksploatacyjne po wykonanej modernizacji/naprawie)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Przedstawicieli użytkowników i firm konserwujących urządzenia transportu bliskiego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 580 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 21.09.2023
Biuro UDT w Białymstoku
12.10.2023

Pomiary w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Bielsku-Białej, ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko Biała

Program ramowy szkolenia:

 • Wymagania prawne dotyczące pomiarów elektrycznych
 • Wymagania prawne dotyczące pomiarów w obiektach budowlanych
 • Wymagania prawne dotyczące pomiarów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • Norma PN-HD 60364-6 oraz normy z serii PN-EN 61557
 • Sprawdzenie dokumentacji instalacji (urządzeń), oględziny instalacji
 • Dokładność wykonywania pomiarów i kontrola metrologiczna przyrządów
 • Norma PN-HD 60364-6
 • Zasady wykonywania pomiarów
 • Dokumentowanie wyników sprawdzania instalacji elektrycznej
 • Sprawdzanie ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej - zagrożenia dla elementów elektronicznych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach eksploatujących urządzenia transportu bliskiego
 • Osoby zajmujące się wykonywaniem pomiarów w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 05.10.2023
Biuro UDT w Bielsku Białej
18.10.2023

Bezpieczna eksploatacja zawiesi

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Zielonej Górze, ul. Ceglana 19, 65-211 Zielona Góra

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi
 • Podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe
 • Oznaczanie zawiesi, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w odniesieniu do zawiesi, deklaracja zgodności, wymagania dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE
 • Rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena zużycia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi przewozu ładunków wymagających podwieszenia przy pracach przeładunkowych
 • Pozostałe osoby uczestniczące w operacji przenoszenia ładunków

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 11.10.2023
Biuro UDT w Zielonej Górze
19.10.2023

Ocena stanu technicznego konstrukcji (ustroju nośnego) jako kolejny etap działań związanych z resursem

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości dotyczące oceny stanu technicznego ustroju nośnego (rola osoby kompetentnej, dokumentacja techniczna, przebieg eksploatacji)
 • Rodzaje ustrojów nośnych, różnorodność materiałów 
 • Miejsca kontroli
 • Dokumentacja po wykonanej ocenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia
 • Przedstawicieli branży dźwignicowej, dźwigowej oraz rozrywkowej („karuzele”)
 • Projektantów, konstruktorów i wytwórców urządzeń transportu bliskiego
 • Osoby modernizujące i naprawiające urządzenia transportu bliskiego
 • Osoby eksploatujące urządzenia transportu bliskiego
 • Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia transportu bliskiego
 • Firmy świadczące usługi w zakresie urządzeń transportu bliskiego
 • Osoby zajmujące się resursem urządzeń

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 580 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 12.10.2023
Biuro UDT w Gliwicach
31.10.2023

Dokumentacja techniczna i obliczenia wymagane przy ocenie zgodności dźwigów (program obliczeniowy UDT). Aktualizacja wiedzy dla projektantów

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice

Program ramowy szkolenia:

 • Opisy techniczne dźwigów wykonanych zgodnie z PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50, warunki odniesienia, zakres dokumentacji do oceny zgodności
 • Zmiany w programie obliczeniowym dźwigu elektrycznego wynikające z norm PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50
 • Wybrane zagadnienia dotyczące danych do obliczeń
 • Zmiany w programie obliczeniowym dźwigu hydraulicznego wynikające z norm PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50
 • Wybrane zagadnienia dotyczące danych do obliczeń

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Projektantów
 • Wytwórców
 • Instalatorów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 580 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24.10.2023
Biuro UDT w Gliwicach
16.11.2023

Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów

Miejsce szkolenia:
Biuro UDT w Koszalinie, ul. Morska 45, 75-215 Koszalin

Program ramowy szkolenia:

 • Podstawy prawne i wymagania odniesienia
 • Rodzaje żurawi wieżowych budowlanych, budowa i urządzenia zabezpieczające
 • Przykładowe prezentacje montażu żurawi
 • Dokumentacja zezwalająca na eksploatację żurawi, wymagania dla osób obsługujących i konserwujących
 • Dobór żurawia do charakteru wykonywanych prac
 • Wymagania terenu budowy dla montażu i usytuowania żurawi
 • Eksploatacja żurawi w warunkach kolizyjnej lokalizacji
 • Zawiesia i hakowi, praca żurawi z wykorzystaniem kosza do transportu osób

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za wybór lokalizacji oraz montaż żurawi na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami na placu budowy
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zasobów - dobór żurawi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2023
Biuro UDT w Koszalinie
23.11.2023

Analiza eksploatacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia na podstawie wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń w latach 2020 - 2021

Miejsce szkolenia:
Oddział terenowy UDT w Krakowie, ul. L. Rydla 50, 30-087 Kraków

Program ramowy szkolenia:

 • Statystyka wypadków utb ze szczególnym uwzględnieniem wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Wybrane zasady eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych wg przepisów, BHP i wytycznych producentów
 • Niektóre wypadki podczas pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi w latach 2020-2021
 • Omówienie przyczyn zdarzeń przy eksploatacji wózków jezdniowych 
 • Wnioski i działania podejmowane przez UDT

Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 • Pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego
 • Pracowników zakładów świadczących usługi związane z eksploatacją wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Osoby konserwujące wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda)

Cena udziału: 460 zł + 23% VAT od uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 16.11.2023
Oddział UDT w Krakowie
BLOG