×

Remonty kapitalne

Wykonawcą remontu kapitalnego mogą być firmy, które posiadają uprawnienia dozoru technicznego do napraw lub modernizacji UTB. Remont kapitalny powinien być zgodny z protokołem z przeglądu specjalnego. W konkluzji tej ekspertyzy powinna być zawarta informacja, lub inaczej mówiąc, powinien zostać określony nowy resurs po wykonaniu remontu kapitalnego.

Remonty kapitalne

Reasumując - jeżeli wykonawca remontu kapitalnego wykonał remont kapitalny zgodnie z tą ekspertyzą to powinien po wykonaniu remontu określić nowy okres eksploatacji dla wyremontowanego urządzenia.

BLOG