×

Kalkulatory

Kalkulator GNP

Kalkulator grupy natężenia pracy (GNP)  to narzędzie służące do ustalenia GNP mechanizmu podnoszenia dźwignicy w oparciu o konkretne dane jakie posiadamy z projektowanych lub istniejących  procesów produkcyjnych , montażowych, transportowych itp. . Przy ustalaniu grupy natężenia pracy musimy zwrócić uwagę na masę własną osprzętu  zawieszanego na haku jak np. masa  trawersy, magnesu ,chwytaka itd., które mechanizm podnosi nawet wtedy gdy nie zawiesimy na nim ładunku. Masa tych elementów zmniejsza udźwig   jaki pozostaje  do wykorzystania. Wykonując  symulacje obliczeń  możemy ich wyniki przesyłać na swój mail zyskując dane niezbędne do analizy założeń projektowych. 

 

 

Kalkulator resursu  

Kalkulator resursu służy do dokumentowania przebiegu eksploatacji dźwignic i określania stopnia wykorzystania resursu. W celu określenia stopnia wykorzystania resursu ważne jest prowadzenie na bieżąco stosownego rejestru. Zapisy powinny dotyczyć nie tylko urządzenia jako całości, lecz również poszczególnych mechanizmów dźwignicy, gdyż właśnie one mogą osiągać swój resurs w bardzo różnych terminach.

Z praktyki eksploatacyjnej dźwignic wynika, że najbardziej eksploatowanym i najszybciej osiągającym swój projektowany resurs jest mechanizm podnoszenia. W związku z tym kontrola wykorzystania resursu mechanizmu podnoszenia gwarantuje nam również bezpieczeństwo pozostałych mechanizmów.

Wykorzystanie resursu może być rejestrowane przyrządami zainstalowanymi na dźwignicy i wówczas nie wymaga użycia kalkulatora. Jeżeli dźwignica nie ma rejestratora może być obliczane w oparciu o informacje o wielkości produkcji, zastosowaną technologię lub szacunek. W zależności od precyzji szacowania należy wybrać odpowiedni współczynnik oszacowania F.

W przypadku obliczania resursu przyjmuje się w roku 250 dni roboczych. Kalkulator wylicza wykorzystanie resursu w okresie 1 roku od wybranej daty początkowej. Obliczenia wykorzystania resursu mechanizmu podnoszenia wykonywane są wg normy ISO 12482 – Cranes. Monitoring for crane design working period. Wykonane obliczenia mogą być wydrukowane w formie dziennika przebiegu eksploatacji i wpięte do książki rewizyjnej dźwignicy.

UWAGA! Szacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu.

 

Resurs - to projektowany bezpieczny okres pracy urządzenia określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów (z obciążeniem nominalnym) w założonym okresie eksploatacji. Dla wciągników seryjnych założony okres eksploatacji to 10 lat, dla innych urządzeń - zgodnie z założeniem projektanta.

Eksploatujący zobowiązany jest:

  • na bieżąco kontrolować stopień wykorzystania resursu,
  • zapewnić poprawność jego ustalenia dla eksploatowanych urządzeń,
  • po osiągnięciu resursu dokonać przeglądu specjalnego,
  • w oparciu o zalecenia z przeglądu specjalnego, po ich realizacji, określić nowy bezpieczny okres pracy urządzenia (resurs).