×

Obliczenia resursu

Obliczenia resursu mają na celu określenie stopnia wykorzystania trwałości eksploatacyjnej urządzenia w zadanym okresie eksploatacji. Określenie stopnia wykorzystania pozwala na ustalenie, ile projektowanej trwałości pozostało do wykorzystania i po jakim okresie eksploatacji należy przewidywać jego całkowite wykorzystanie. Eksploatujący zobowiązany jest do bieżącej kontroli stopnia wykorzystania resursu oraz rejestracji tego faktu nie rzadziej niż raz w roku.

Dla eksploatujących, którzy nie rejestrowali na bieżąco stopnia wykorzystania resursu, polecamy skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy, która w sposób fachowy i niepodważalny obliczy dotychczasowy stopień jego wykorzystania.

Obliczenia resursu

Resurs - projektowany bezpieczny okres pracy urządzenia określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów (z obciążeniem nominalnym) w założonym przez projektanta okresie eksploatacji.

BLOG