×

Rodzaje urządzeń dźwignicowych podległych dozorowi technicznemu

 • wciągarki i wciągniki,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • układnice,
 • dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
 • wyciągi towarowe,
 • wyciągi statków,
 • podesty ruchome,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • przenośniki okrężne kabinowe i platformowe,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,
 • dźwignice linotorowe
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
 • urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,
 • urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,
 • układnice torów, wypornice, korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
 • przeciągarki pojazdów szynowych,
 • osobowe i towarowe koleje linowe,
 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.