×

Żurawie stacjonarne

Żurawie stacjonarne (stałe, wspornikowe) to lekkie dźwignice składające się z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy, po którym przemieszcza się wciągnik będący podzespołem podnoszącym ładunek. Wysięgnik zazwyczaj przymocowany jest na słupie zamontowanym na stałe do podłoża (żuraw słupowy), wysięgnik może również być przymocowany np. do ściany lub maszyny (żuraw przyścienny). 

Żurawie stacjonarne znajdują zastosowanie w każdej branży jako wyposażenie stanowisk pracy.

Żurawie stacjonarne bywają błędnie określane mianem żurawi lub żurawików warsztatowych

 

Klasyfikacja żurawi stacjonarnych

Ze względu na jednostkę podnoszącą wyróżniamy żurawie z:

 • wciągnikiem łańcuchowych elektrycznym (najczęściej do udźwigu 5t),
 • wciągnikiem linowym elektrycznym (do 10t i powyżej),
 • wciągnikiem pneumatycznym.

W zależności od udźwigu i natężenia pracy napęd jazdy wciągnika może być:

 • ręczny (dla małych udźwigów)
 • elektryczny 2-biegowy,
 • elektryczny bezstopniowy.

W zależności od rodzaju mechanizmu obrotu ramienia żurawia wyróżniamy żurawie z napędem:

 • ręcznym,
 • elektrycznym 2-biegowym,
 • elektrycznym bezstopniowym.

Obrót elektryczny może być realizowany:

 • ze sprzężeniem ciernym  (stosowany do napędu żurawi instalowanych w halach)
 • z wieńcem zębatym (stosowany do napędu żurawi pracujących na powietrzu) 

Ze względu na konstrukcje wysięgnika rozróżniamy:

 • żurawie z jednym wysięgnikiem,
 • żurawie z dwoma wysięgnikami:
  • wysięgniki naprzeciwko siebie,
  • wysięgniki jeden nad drugim,
  • naprzeciwko siebie i jeden nad drugim.

Ze względu na zamocowanie do podłoża rozróżniamy;

 • słupowe mocowane do posadzki:
  • za pomocą płyty pośredniej,
  • za pomocą stopy fundamentowej.
 • przyścienne mocowane do:
  • stropu,
  • ściany,
  • konstrukcji hali,
  • maszyny.

Żurawie stacjonarne mogą być sterowane za pomocą kasety sterowniczej lub zdalnie. 

 

Żurawie słupowe ciężkie 

Grupa żurawi o bardzo dużych udźwigach i wysięgu projektowanych jednostkowo. Do takich żurawi można zaliczyć żurawie w portach jachtowych służące do wyjmowania jednostek pływających. Żurawie te bardzo często wyposażone są w przeciwwagę w celu optymalizacji konstrukcji i momentu wywrotu.

 

Parametry techniczne żurawi stacjonarnych

Udźwig [t, kg] - nominalna, maksymalna wielkość obciążenia, dla której zaprojektowano urządzenie i dla której producent zapewnia prawidłową pracę.

Wysięg [m] - maksymalna odległość ładunku od osi obrotu.

Wysokość podnoszenia [m] - odległość od podłoża do górnego położenia haka.

Kąt obrotu [stopnie] - kąt o jaki może obrócić się wysięgnik wokół osi obrotu.

Prędkości robocze: 

Prędkość podnoszenia [m/min] - prędkość pionowego przemieszczania ładunku w ruchu ustalonym.

Prędkość jazdy wciągnika [m/min] - prędkość w ruchu ustalonym po torze poziomym, z ładunkiem o masie równej udźwigowi.

Prędkość obrotu [1/min] - prędkość kątowa przemieszczania, w ruchu ustalonym, części obrotowej obciążonej ładunkiem o masie równej udźwigowi.

 

zapoznaj się z ofertą żurawi stacjonarnych >>

 

Galeria

BLOG