×

Żurawie wieżowe

Żuraw wieżowy to dźwignica zaliczana do największych maszyn roboczych; składa się z pionowego masztu (wieży) montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podłożu i wysięgnika poziomego lub wysięgnika wychylnego; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia, może osiągać wysokość podnoszenia wolnostojąco do około 100 metrów; żurawie wieżowe mogą być stacjonarne (także budowane na szczytowej kondygnacji budynku) lub przejezdne, na podwoziu szynowym lub gąsienicowym. Kolumna żurawia budowlanego często budowana jest w kształcie pionowej wieży o wielosekcyjnej kratownicowej konstrukcji.

Żurawie wieżowe znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, do transportu materiałów oraz przy montażu konstrukcji stalowych. Ich zaletą jest duży zasięg wysięgnika zapewniający dużą powierzchnię operacyjną. Wysięgnik może być wychylny z cięgnikiem zainstalowanym na jego końcu lub stały, poziomy - zwany wysięgnicą lub wysięgnikiem wspornikowym, z wodzakiem (cięgnikiem) poruszającym się po nim. Żuraw wieżowy wyposażony jest w kilka napędów, zwykle elektrycznych, z których każdy realizuje jeden ruch: jazda podwozia, obrót wysięgnika, wychył wysięgnika lub przesuw wodzaka oraz podnoszenia haka.

Żurawie wieżowe wraz z żurawiami samojezdnymi zaliczane są do grupy żurawi budowlanych

 

Klasyfikacja żurawi wieżowych

Ze względu na na umiejscowienie mechanizmu obrotu żurawie wieżowe możemy podzielić na:

  • górnoobrotowe, w których mechanizm obrotu umieszczony jest na górze wieży i obraca samym wysięgnikiem, zaś sama wieża nie obraca się,
  • dolnoobrotowe, w których mechanizm obrotu zamontowany jest na dole wieży i obraca wieżą wraz z wysięgnikiem.

W zależności od rodzaju podstawy wyróżniamy:

  • żurawie stacjonarne (kotwione do fundamentów),
  • żurawie przejezdne (szynowe, kołowe, gąsienicowe).


Ze względu na typ montażu:

  • żurawie samomontujące się (szybkomontujące),
  • montowane w częściach (przy pomocy żurawia pomocniczego).

Ze względu na typ zastosowanego wysięgnika wyróżniamy żurawie:

  • wspornikowe,
  • wychylne.

 

Parametry techniczne żurawi wieżowych

Udźwig [t] - największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków wytrzymałościowych, stateczności i bezpieczeństwa pracy. Parametr ten stanowi wartość zmienną, zależną od zmieniającego się wysięgu żurawia.

Wysięg żurawia [m] - odległość od osi obrotu żurawia do pionowej osi haka nośnego. Wysięg żurawia jest również wartością zmienną.

Wysokość użyteczna podnoszenia [m] - odległość mierzona pionowo od poziomu podłoża do poziomej osi haka umieszczonego w najwyższym punkcie przy danym wysięgu - jest ona również wartością zmienną.

Moment roboczy - iloczyn udźwigu żurawia przez jego wysięg M = Q · lz [tm]. Moment roboczy w zasadzie stanowi wartość stałą.

Moment wywrotu żurawia - wartość wynikająca z różnicy momentów ustalających i momentów wywracających żurawia wieżowego liczona względem hipotetycznej krawędzi wywrotu. Powyższe momenty oblicza się uwzględniając obciążenia dźwignicy.

 

zapoznaj się z ofertą żurawi wieżowych >>

 

Galeria

BLOG