×

Obsługa urządzeń

Wykaz urządzeń technicznych, których obsługa wymaga posiadania stosownych uprawnień

 

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów
 • układnice do składowania ładunków w magazynach
 • układarki do układania torów
 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych
 • dźwignice linotorowe
 • urządzenia do manipulacji kontenerami
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

 

Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń dźwignicowych

 

Cięgniki

I W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
II W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Suwnice

I S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
II S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Żurawie

I Ż Żurawie: • wieżowe oraz szybkomontujące • szynowe
II Ż Żurawie: • stacjonarne • przewoźne • przenośne • samojezdne

Podesty ruchome

I P Podesty ruchome przejezdne: • wolnobieżne • samojezdne montowane na pojeździe • przewoźne
II P Podesty ruchome: • wiszące • masztowe • stacjonarne

Układnice

I U Układnice

Dźwignice linotorowe

I L Dźwignice linotorowe.

Wyciągi towarowe

I WT Wyciągi towarowe: • stacjonarne, • przewoźne i przenośne • wyciągi statków

Dźwigi

I D Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
II D Dźwigi budowlane: • towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne • towarowo-osobowe

Urządzenia do manipulacji kontenerami

I K Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe

I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane
II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

 

BLOG