X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Pomiary

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne dźwignic wymagane są przepisami o dozorze technicznym (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890), zarówno dla suwnic nowo uruchamianych, jak i będących w eksploatacji. Pomiary te obejmują rezystancję izolacji aparatury elektrycznej, jak i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Osoby wykonujące pomiary elektryczne muszą posiadać stosowne uprawnienia nadane przez SEP, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Podstawą oceny wykonanych pomiarów są normy:

PN-EN 60204-32:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych,

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie.

Pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej winny być wykonywane nie rzadziej niż raz do roku dla dźwignic pracujących na powietrzu oraz nie rzadziej niż raz na 2 lata dla dźwignic pracujących w halach. Pomiary te powinny być oceniane wg normy:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

 

Pomiary geometrii dźwignic

Pomiar geometrii dźwignicy powinien być wykonywany pod kątem zgodności z normami a odchyłki od założeń projektowych powinny być w granicach określonych normą. Niewłaściwa geometria suwnicy powoduje z reguły ukosowanie suwnicy na torze a tym samym zwiększa opory tarcia obrzeży o szynę jazdy. Skutkuje to szybkim zużywaniem się obrzeży kół jezdnych oraz główki szyny jezdnej. Dodatkowo występuje zwiększanie zużycia energii elektrycznej.

W celu zabezpieczenia poprawnej geometrii suwnicy producenci stosują własne technologie produkcji, które eliminują błędy geometrii, bądź minimalizują je, bądź dają możliwość regulacji rozpiętości kół jezdnych w czołownicy w pewnym zakresie. Najwięcej problemów stwarzają suwnice starszej generacji będące w eksploatacji, których konstrukcje stalowe mostu, nie przewidywały możliwości regulacji. Geometrię suwnicy należy oceniać wg DTR producenta lub odpowiednio wg norm:

PN-82/M-45023 - Badania w czasie produkcji i montażu.
PN-88/M-45356 - Suwnice półbramowe i bramowe. Wymagania i badania.
PN-89/M-45453 - Suwnice pomostowe. Wymagania i badania.

Pomiary geometrii torów jezdnych dźwignic

Pomiar ten jest wymagany wraz z protokołem odbioru części budowlanej nowo montowanej dźwignicy oraz w przypadku dźwignic eksploatowanych, jeśli w wyniku kontroli wizualnej toru jezdnego stwierdzono deformacje. W trakcie eksploatacji sprawdzenie toru jezdnego suwnicy należy wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Obowiązek ten należy do konserwującego. Operat pomiarowy torów jezdnych dźwignicy winien być oceniany wg PN-91 (M4457) Tory jezdne suwnic pomostowych lub wg VDI nr. 3576 (tabela nr 3) producentów niemieckich.

tabela tolerancji

tabela tolerancji

Galeria

BLOG