×

bhp

bhp

BHP-system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; zgodnie z wytycznymi zawartymi w polskim prawie , obejmujący m. innymi : ocenę i analizę ryzyka zawodowego, zagrożenia jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy , ich przyczyny i skutki, sposoby zapobiegania i działania ograniczające , środki ochrony osobistej oraz ocenę ergonomiczną stanowisk pracy.

BLOG