×

Kursy operatorów

Kursy operatorów suwnic / żurawi

Fachowcy, którzy umieją obsługiwać specjalistyczne rodzaje urządzeń dźwignicowych, są jedną z najchętniej poszukiwanych grup zawodowych w naszym kraju. By do nich dołączyć, trzeba odbyć szkolenie na kursach dla operatorów suwnic lub żurawi, które są urządzeniami przeznaczonymi do transportu ładunków. Warto wspomnieć, że praca na nich jest bardzo dobrze płatna. Szkolenia indywidualne organizowane są dla każdego. Godziny i dni ustala się zazwyczaj zgodnie z wolą kursanta, dbając o jego wygodę i mając na uwadze jego dyspozycyjność w określonym czasie. Zajęcia składają się z ćwiczeń praktycznych poprzedzonych wykładami z teorii obsługi urządzeń i bezpieczeństwa pracy. Po skończeniu szkolenia, a następnie poddaniu się egzaminowi w Urzędzie Dozoru Technicznego, uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi suwnic lub żurawi.