X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Czy konserwator może wymienić krążek linowy w zbloczu suwnicy?

Zobacz galerię zdjęć

Czy jako konserwator suwnic mogę wymienić uszkodzony krążek linowy w zbloczu? Posiadam drugi o tych samych parametrach.

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Tak może Pan wymienić krążek linowy na nowy o tych samych parametrach. Wynika to z obowiązków konserwatora, które określone zostały w rozporządzeniu MPiT z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

 

Obowiązki konserwatora opisuje § 9, które przytaczamy poniżej.

  1. Do konserwującego należy:

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;

2) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b) działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych,

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

d) prawidłowości obsługi UTB;

3) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych,

b) toru jezdnego,

c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych, o ile ma to zastosowanie;

4) usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

5) odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2–4, oraz ich wyniku, z podaniem:

a) imienia i nazwiska,

b) numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego,

c) daty przeglądu,

d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie;

6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku konserwacji.

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, konserwujący może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak wymieniane elementy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1.
  2. Przeglądy konserwacyjne UTB wykonuje się w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o ile nie zostały one określone w instrukcji eksploatacji.

Uwaga!

Proszę zwrócić uwagę na obowiązki wynikające z &17 ust. 2: 

Eksploatujący, w celu wykonania badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, składa wniosek o wykonanie badania w następujących przypadkach:

po wymianie:

a) cięgien nośnych,
b) urządzeń chwytających,
c) zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,
d) mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu,
e) urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG