×

Czy konstrukcja wsporcza suwnicy stanowi część urządzenia?

Zobacz galerię zdjęć

Czy konstrukcja wsporcza suwnicy nie stanowi części urządzenia, tj. części suwnicy? Zakładając, że bez tej konstrukcji suwnica nie może spełniać swojej podstawowej funkcji, tzn. nie jest urządzeniem, można wyciągnąć wniosek, że konstrukcja jest częścią urządzenia nazywanego „suwnicą” i rozważania powinny raczej dotyczyć części przewodzących dostępnych.

Jeżeli dojdzie do przetarcia izolacji przewodu, na konstrukcji suwnicy pojawi się napięcie i pracownik zginie w wyniku porażenia prądem. Oznacza to, że instalacja nie była bezpieczna. Czy w takiej sytuacji sąd nie odwoła się do zasady wyższego rzędu, np. wymagającej, że urządzenia nie mogą stwarzać zagrożenia w dających się przewidzieć scenariuszach?

 

Odpowiada Stanisław Świderski — ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Występują tu dwa zagadnienia:

  1. Czy konstrukcja wsporcza stanowi część suwnicy? Tak, jeżeli została wystawiona deklaracja zgodności WE na całość urządzenia tj. suwnicę wraz z konstrukcją łącznie. Zwykle wg mojego doświadczenia na konstrukcję wystawiany jest odrębny protokół budowlany a na suwnice deklaracja zgodności WE. W tej sytuacji konstrukcja nie stanowi części suwnicy. Więcej na ten temat znajdzie Pan w stanowisku UDT: Czy projekt konstrukcji wsporczej suwnicy musi być wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi? 
  2. W związku z powyższym rodzi się pytanie czy konstrukcja wsporcza na której pracuje suwnica powinna być uziemiana? W tym zakresie polecam lekturę wyczerpującej porady eksperta UDT z 2018 r. pt. Czy wolnostojąca konstrukcja stalowa, znajdująca się wewnątrz hali, na której pracują dźwignice, powinna być uziemiana?

Myślę, że stanowisko UDT na podstawie obowiązujących przepisów prawa powinno zdjąć z Pana ryzyko nieprzewidywalnych scenariuszy.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG