×

Czy trzeba wykonać przegląd specjalny podnośnika z 1998 roku o niewielkiej ilości godzin pracy?

Zobacz galerię zdjęć

Mamy w straży podest SH, o wysokości podnoszenie 21 metrów, rok produkcji 1998 r. Jego czas pracy wynosi zaledwie 1140 mth. Czy trzeba wykonać przegląd specjalistyczny tego sprzętu? Jeśli tak, czy taki przegląd może wykonać konserwator tego sprzętu?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


 

Mając na uwadze rok produkcji, trzeba zrobić przegląd specjalny bez względu na ilość motogodzin. Po wykonaniu przeglądu w zaleceniach powinny zostać określone czynności do wykonania i powinien być nadany nowy resurs (np. 5 lat). Jeżeli stan urządzenia jest dobry to przegląd taki będzie jedynie formalnością.

Uwaga! Proszę nie mylić przeglądu specjalnego ze zwykłym przeglądem serwisowym.

Przegląd specjalny jest kompleksowym przeglądem określającym stan każdego podzespołu - może go wykonać konserwator jeśli posiada odpowiednią wiedzę. Po wykonaniu takiego przeglądu może wystąpić konieczność wykonania remontu lub naprawy. Konserwator wystawia protokół z wykonania przeglądu i swoim podpisem ręczy za postawiona diagnozę, odpowiadając prawnie i materialnie.

W praktyce większość konserwatorów unika takiej odpowiedzialności. Z reguły podejmują się tego specjalistyczne firmy.

Firmy zajmujące się obliczaniem resursu, przeglądami, serwisem podestów ruchomych znajdzie Pan na naszej stronie, w zakładce: Usługi / przeglądy specjalne.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG