X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Jak obliczyć resurs dla podestu nożycowego Skyjack

Zobacz galerię zdjęć

Jak obliczyć resurs dla podestu ruchomego Skyjack SJ3219? Rok produkcji urządzenia to 2005 r. Instrukcję znaleźć można na stronie producenta. Zgodnie z odczytem z licznika godzin urządzenie przepracowało 3268h. Poproszę o przykład dla 500 podobnych maszyn.

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


W naszej dyskusji o resursie wymieszały się 2 problemy:

  1. Odtwarzanie wykorzystania resursu urządzeń
  2. Rejestracja stopnia wykorzystania resursu w oparciu o rejestratory

Ad 1. Przewiduje się możliwość odtworzenia przebiegu rejestracji eksploatacji UTB tylko w przypadkach, kiedy brak rejestracji wynikał z przyczyn niezależnych od eksploatującego. Do takich przypadków należą urządzenia nie posiadające możliwości rejestracji przebiegu eksploatacji- czyli nie wyposażone w rejestratory. Do tej grupy należą również urządzenia w których producent nie przewidział wymogu rejestracji przebiegu eksploatacji.

Ad 2. Obowiązek odtwarzania przebiegu eksploatacyjnego nie dotyczy urządzeń wyposażonych w rejestratory np. liczniki motogodzin, liczniki godzin pracy mechanizmu. Natomiast prawie wszystkie instrukcje wymagają, aby w trakcie wykonywania rocznych przeglądów rejestrować ich stan. Chodzi o odczyt i zapis stanu licznika motogodzin, licznika cykli pracy, licznika godzin pracy mechanizmu, itp.

 

Wróćmy teraz do pytania czytelnika: Jak postępować w przypadku wspomnianego podestu ruchomego SkyJack SJ3219. Wystarczy jeżeli w trakcie wykonywania corocznego przeglądu będzie Pan rejestrował wskazania licznika motogodzin w protokole, którego obraz przedstawiam w załączeniu a  wskazania licznika motogodzin odnotowywał w książce konserwacji.

W instrukcji serwisowania producent używa również wskazań licznika motogodzin do definiowania przeglądów konserwacyjnych, określając: co 3 miesiące lub co 150 motogodzin”, co nakłada na eksploatującego obowiązek rejestracji stanu licznika przy wykonywaniu przeglądów serwisowych.

W związku z tym nie ma Pan problemu z obliczaniem wykorzystania resursu dla tego i 500 innych urządzeń. Ma Pan natomiast problem z określeniem, kiedy należy na w/w podestach wykonać remont kapitalny. Skoro producent zainstalował rejestrator motogodzin i używa go do określenia momentu wykonania przeglądów okresowych, należałoby oczekiwać, że określi po ilu tysiącach motogodzin przedmiotowy podest należy poddać remontowi kapitalnemu. W przywołanej instrukcji takich danych nie znalazłem, jeśli się mylę proszę mnie sprostować.

Byłoby to określenie zasobu eksploatacyjnego (resursu) umożliwiające eksploatującemu przewidywać nadchodzący termin remontu kapitalnego i spełniałoby wymóg dyrektywy maszynowej w zakresie bezpieczeństwa kompleksowego. W zaistniałej sytuacji jeżeli instrukcja nie definiuje tego momentu ilością motogodzin powinna definiować przynajmniej ilością lat eksploatacji, opierając się na wytycznych FEM i IPAF: Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms, których pkt 2.4 cytuję poniżej.

2.4. Proponuje się, aby podest ruchomy(MEWP) był poddawany przeglądowi specjalnemu (major inspections) w ciągu 10 lat od pierwszego oddania do użytku, a następnie co 5 lat (np. 10, 15, 20 lat). Jeśli historia serwisowa wskazuje na ciągłe wysokie zużycie, użycie w środowiskach silnie korozyjnych lub aplikacjach, które zazwyczaj skracają okresy między przeglądowe, przegląd specjalny powinien zostać przeprowadzony przed dziesiątym rokiem. Przegląd może być przeprowadzany w częściach, pod warunkiem że jest on zakończony do 10 roku. Należy przeprowadzić przegląd specjalny, jeżeli zapisy dotyczące usług z ostatnich 5 lat urządzenia są nie dostępne. Należy to zrobić w przypadku zmiany własności i / lub importu do kraju, jeśli nie są dostarczane zapisy dotyczące usług.

Uwaga! Instrukcje producenta mają jednak pierwszeństwo przed rekomendacjami FEM

Jeżeli gdzieś w instrukcji znajdzie Pan wytyczne dotyczące terminu wykonania remontu kapitalnego, to znaczy, że spełnia ona wymagania dyrektywy maszynowej w sprawie bezpieczeństwa kompleksowego, mimo braku odniesienia się do wartości granicznej motogodzin. Jeżeli nie znajdzie Pan takiej informacji, wówczas proponuję zwrócić się do producenta o doprecyzowanie w instrukcji serwisowej trwałości eksploatacyjnej urządzenia, po osiągnięciu której powinien być przeprowadzony remont kapitalny. Jeśli eksploatuje Pan aż 500 urządzeń to oznacza to, że jest Pan jednym z kluczowych klientów i myślę, że Pana pytanie nie zostanie zlekceważone. 

 

Pliki do pobrania

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG