×

Jak sprawdzić ważność uprawnień na operatora wózka widłowego?

Zobacz galerię zdjęć

Jak mogę sprawdzić ważność uprawnień na operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym?

 

Odpowiada Stanisław Świderski — ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Zacznijmy od tego, że nie precyzuje Pan, jakiego typu to są uprawnienia (jakiej kategorii), ani kiedy i przez kogo zostały wydane.

Ogólnie rzecz biorąc, uprawnienia dla operatorów wózków widłowych były wydawane bezterminowo.

Jednak ze względu na zmiany prawne mogą zaistnieć różne przypadki.

 

Uprawnienia imienne wydane przez pracodawcę

1) do dnia 31. 12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2) do dnia 31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r
3) od dnia 01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Uwaga! Ważne są tylko u pracodawcy, który je wydał.

 

Uprawnienia wydane przez UDT bezterminowo

Okres ważności wszystkich uprawnień wystawionych jako bezterminowe upływa z dniem 01.01.2024 r., bez względu na datę wydania oraz bez względu na urząd, który je wydał: UDT, TDT czy WDT.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG