×

Piszczenie i tąpniecia suwnicy w czasie jazdy

Dlaczego suwnica dwudźwigarowa w czasie jazdy wzdłuż torowiska piszczy, a czasami występują tąpnięcia. Co mogę z tym zrobić?

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne, udźwigowienie stanowisk pracy


Przyczyną głośnej pracy mechanizmu jazdy na podtorzu jest z reguły zła geometria kół jezdnych suwnicy. Należny dokonać pomiaru geometrii ustawienia kół jezdnych, a następnie wyregulować ich ustawienie w taki sposób, aby boczne płaszczyzny kół były do siebie równoległe. Jeżeli jedno lub więcej kół będzie ustawionych skośnie spowoduje ono dosuwanie kół jezdnych do szyny w wyniku czego będzie występowało ocieranie obrzeży o szynę, a w miejscu styku szyn (jeśli styk jest przesunięty) będą występowały tąpnięcia po najechaniu na styk szyny. Dla kompleksowego rozwiązania problemu należy dokonać również pomiaru prostoliniowości szyny jezdnej oraz sprawdzić, czy nie występują przesunięcia poprzeczne szyn na ich styku. Należy dokonać pomiaru ustawienie kół jezdnych suwnicy zgodnie z normą PN-ISO 11630, a następnie porównać z wytycznymi producenta suwnicy.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG