×

Prześwit między czołownicą suwnicy a słupem hali

Zobacz galerię zdjęć

Jaki powinien być minimalny odstęp (prześwit) pomiędzy końcem suwnicy (czołownicy) a słupem, na którym znajduje się jezdnia suwnicy i z czego wynika ten wymiar?

 

Odpowiada Stanisław Świderski - ekspert w segmencie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie, udźwigowienie stanowisk pracy, resurs


Minimalna wartość prześwitu pomiędzy krawędzią konstrukcji czołownicy a konstrukcją hali/słupa wynika z prawa budowlanego.

W starej edycji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 1969 r.) rozdział przejścia i dojścia do urządzeń technicznych było podane, że wymiar ten powinien wynosić 100 mm, lecz nie mniej niż 50 mm w przypadku uwzględnienia zużycia obrzeży kół jezdnych.

W obecnym wydaniu prawa budowlanego wartości tej nie podaje się i to projektant hali zadecyduje jaka powinna być ta odległość.

Powinien on uwzględnić odkształcenia konstrukcji nośnej hali w trakcie jej 50 letniej eksploatacji, w tym konieczność kilkukrotnej rektyfikacji podtorza. Producenci suwnicy podają minimalną odległość miedzy czołownicą a konstrukcją hali biorąc pod uwagę daną suwnicę, w tym luz między kołem i szyną, zużycie obrzeża oraz ukosowanie suwnicy. Nie uwzględniają jednak odkształceń eksploatacyjnych hali. Zastrzegają jednak, że o wymiarze tym decydują przepisy lokalne. W oparciu o doświadczenie praktyczne polecałbym przyjęcie wartości 100 mm, ponieważ trwałość hali powinna być ok. dwukrotnie większa niż trwałość suwnicy. W przypadku wymiany suwnicy na większą powstanie problem z jej zabudową na istniejącym podtorzu, jeśli odległość ta będzie zbyt mała.

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.

BLOG