×

urządzenia do manipulacji kontenerami

urządzenia do manipulacji kontenerami

Urządzenia do  manipulacji kontenerami - to grupa dźwignic używanych w portach oraz terminalach przeładunkowych do  transportu kontenerów pomiędzy nabrzeżem, a strefą magazynowania oraz pomiędzy strefą magazynowania a zewnętrznymi środkami transportu do których zaliczają się  żurawie ,suwnice,wozy bramowe,wózki podnoszące i wozy transportowe.

BLOG