×
Artykuły

Dlaczego normy ISO nie zwiększą bezpieczeństwa eksploatacji dźwignic w Polsce?

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Do rozważań na ten temat sprowokował nas artykuł zamieszczony w Inspektorze nr 2/2020, w którym Pan Iwo Jakubowski informuje, że polski dozór techniczny brał udział w opracowaniu nowych norm ISO, które dotyczą sygnalizacji ręcznej stosowanej w obsłudze dźwignic oraz szkolenia personelu niższego szczebla (hakowych i sygnalistów), który posługuje się tą sygnalizacją. Zadaniem nowych regulacji jest podniesienie bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń dźwignicowych na całym świecie.

 

Dlaczego komitet ISO zajął się tą problematyką?

Sięgnęliśmy do numeru 3/2019 miesięcznika INSPEKTOR, który informował o kierunkach prac Komitetu Normalizacyjnego ISO TC 96 „Dźwignice”.

Zawarta tam informacja o awaryjności i wypadkowości urządzeń dźwignicowych wskazuje, że ok. 94% wszystkich awarii i wypadków powodowanych jest przez błędy eksploatacyjne. Z danych opublikowanych przez Komitet ISO TC 96 wynika, że większość tych zdarzeń spowodowana jest niskimi kwalifikacjami i zbyt małym doświadczeniem personelu obsługującego i konserwującego dźwignice.

 

Rezultaty prac Komitetu ISO

W wyniku działań Komitetu ISO TC96 w roku 2017 opublikowano i wdrożono normę ISO 16715, Dźwignice - Sygnały ręczne używane w dźwignicach, zawierającą zestaw uniwersalnych sygnałów ręcznych do zastosowania podczas operacji podnoszenia. Zawiera ona zestaw jednolitych znaków, którymi mogą się posługiwać się hakowi i sygnaliści z całego świata.

W roku 2019 opublikowano również nową normę ISO 23853 Dźwignice - szkolenie hakowych i sygnalistów (ang. Cranes – Training of slingers and signallers). Dokument ten określa minimalne wymagania dotyczące szkolenia kandydatów na hakowych i sygnalistów dźwignic, aby posiedli oni niezbędną wiedzę oraz podstawowe umiejętności pozwalające im na pracę w dowolnym miejscu na świecie.

Szczegółową historię prac Komitetu ISO TC 96 i jego Podkomitetów skoncentrowanych na opracowywaniu norm ISO dotyczących szkolenia, uprawniania (certyfikacji) oraz weryfikacji personelu do obsługi i konserwacji dźwignic opisuje Pan Iwo Jakubowski w artykule pt. Kolejne prace Komitetu Normalizacyjnego ISO TC 96 „Dźwignic” opublikowanym w biuletynie UDT INSPEKTOR nr 2/2020.

 

Czy nowe normy ISO wpłyną na bezpieczeństwo eksploatacji w Polsce?

Zaskoczeniem dla Redakcji jest ubolewanie autora nad złym stanem wdrożeń tych norm w życie przez firmy szkoleniowe w Polsce. Stwierdza on, że mimo globalnej akceptacji omawianych norm i ich wdrażania do praktyki eksploatacji dźwignic na całym świecie, w Polsce organizacje zajmujące się szkoleniem zawodowym nie wykazały oczekiwanej inicjatywy w tym zakresie.

 

Ale dlaczego miałyby wykazać zainteresowanie wdrożeniem, skoro ... ?

 1. Stosowanie norm w Polsce jest nie obowiązkowe, o ile nie zostały przywołane w rozporzadzeniach.
 2. Minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń odpowiednio w zakresie:
  - konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych
  - obsługi urządzeń transportu bliskiego
  nie obejmują swym zakresem programu szkolenia sygnalistów i hakowych a tym samym nie odnoszą się do  omawianych norm ISO.
 3. Polski Komitet Normalizacyjny nie przyjął tych norm jako PN ISO i nie przetłumaczył ich na język polski, co stanowi ogromną barierę językową zwłaszcza dla personelu średniego i niższego.
 4. Dostęp do wszystkich norm PN oraz ISO jest reglamentowany za wysoką opłatą.
 5. Ustawodawca – w rozporządzeniu MPiT z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących przywołuje polskie prawo pracy dotyczące sygnalizacji ręcznej zawarte w rozporządzeniu MPi PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zamiast zastosować w/w normę ISO.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Branża dźwignicowa a strefa EX

Branża dźwignicowa a strefa EX

O użyteczności urządzeń dźwignicowych wie chyba każdy. Branża ta, jak żadna inna, stawia sobie trudne zadanie poprawy jakości pracy,...

wszystkie artykuły

BLOG